Θεωρούμε ότι ο τομέας των κόκκινων δανείων είναι ο πλέον σημαντικός σήμερα, αφού τα χαρακτηριζόμενα ως "κόκκινα δάνεια" αποτελούν πλέον ποσοστό άνω του 35% του συνολικού χαρτοφυλακίου των Τραπεζών.

Στην Business Support Services, πρωτοπορώντας έχουμε εστιάσει στην κρίσιμη αυτή κατηγορία των Κόκκινων Δανείων, στην οποία υπάγονται όλες οι χρηματοδοτήσεις που παρουσιάζουν καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών.

Διοργανώνουμε σχετικά σεμινάρια, ημερίδες ή εσπερίδες, εκπαιδεύοντας φορείς και επιχειρήσεις σχετικά με τις επιμέρους δυνατότητες όσον αφορά στα κόκκινα δάνεια.

Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις αναφορικά με τα νομοθετικά μέτρα που θεσπίζονται για αυτή την κατηγορία δανείων, είτε αφορούν ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών ή ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Πέρα όμως του νομοθετικού πεδίου, επειδή τα προβλήματα δεν περιμένουν ακολουθούμε ανάλογες προσεγγίσεις με αιτήματα και διαπραγματεύσεις υπέρ των πελατών μας με τα πιστωτικά ιδρύματα. Αποσκοπούμε, εφόσον είναι δυνατό, την επίλυση των επιμέρους θεμάτων με όσο το δυνατόν πιο ομαλό τρόπο και χωρίς συγκρούσεις ή δικαστικούς αγώνες, οι οποίοι είναι κοστοβόροι και χρονοβόροι.

parallax background
parallax background

Εστιάζουμε στη μείωση του ποσού του χρέους ("κούρεμα δανείου" όπως είναι περισσότερο γνωστό), βάσει της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, διαμορφώνοντας παράλληλα βιώσιμους όρους αποπληρωμής του νέου υπολοίπου.

Διαπραγματευόμαστε με τα Τραπεζικά Ιδρύματα κατά περίπτωση είτε για το διαχωρισμό των χρηματοδοτήσεων με μεταφορά μέρους της οφειλής για τακτοποίηση σε μεταγενέστερο στάδιο ή για μερική διαγραφή χρεών έχοντας μια πληθώρα επιλογών και εργαλείων στη διάθεση των πελατών μας.

Τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει στον τομέα αυτό αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας για να επιτύχουμε το καλύτερο για λογαριασμό σας.

Για εμάς στη «BSS», κάθε περίπτωση κόκκινου δανείου είναι ξεχωριστή

Σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης και μελετούμε αναλυτικά και μοναδικά όλες τις σχετικές παραμέτρους. Κατόπιν αυτής της μελέτης συμφωνούμε με τους πελάτες μας για την προσδοκώμενη λύση και αναλαμβάνουμε την υλοποίηση της λύσης αναδιάρθρωσης του δανείου μέχρι τέλους.

Προσδοκούμε, όπως και σε όλους τους τομείς άλλωστε, να παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη με λύσεις εφικτές προσαρμοσμένες στα ελληνικά δεδομένα και στα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων πελατών μας.

  • Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στην Θεσσαλονίκη είχε μεγάλο πρόβλημα με οφειλές σε πιστωτικό ίδρυμα καθυστερημένα επι διετία. Η επιχείρηση είχε παράλληλα οφειλές στο δημόσιο ύψους € 210.000,00 και επομένως δεν είχε ενημερότητες. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την χρηματοδότηση από την Τράπεζα των οφειλών του στο δημόσιο, ώστε να μπορέσει να γίνει εθελοντική παραχώρηση ακινήτων για εξόφληση των οφειλών. Οι αξίες των εξασφαλίσεων ήταν κατά 37% χαμηλότερες τρων οφειλών ενώ απαιτήθηκε για να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία η χρηματοδότηση από την τράπεζα οφειλών σε δημόσιο ύψους € 210.000,00.
  • Σημαντική επιτυχία: Επίτευξη ρύθμισης για δάνειο € 93.000, με μείωση επιτοκίου από 14% σε 3,6% και διάρκεια 120 μηνών. Συνολικό όφελος για τον πελάτη μας € 88.000.