Ευρύς τομέας ρύθμισης δανείων κόκκινων ή μη είναι τα δάνεια των νοικοκυριών.

Η διαχείριση των δανείων νοικοκυριών απασχολεί πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αποτέλεσμα η ύπαρξη μεγάλης πληροφόρησης από διάφορες πηγές είτε αφορά καταναλωτικά δάνεια, είτε στεγαστικά δάνεια. Το ζητούμενο είναι η αναζήτηση της ουσίας.

Συνήθως τα νοικοκυριά δεν έχουν ούτε εμπειρία ούτε σχέση με τα νομικά, τα τραπεζικά ή/και τα οικονομικά. Τα νοικοκυριά έχουν ανάγκη ειλικρίνειας, σαφήνειας και υπευθυνότητας που θα τα οδηγήσει στις καλύτερες δυνατές λύσεις για τη διαχείριση των δανείων τους είτε είναι κόκκινα δάνεια είτε δεν είναι ακόμη αλλά μπορεί να εξελιχθούν σε κόκκινα δάνεια.

Στην Business Support Services, έχουμε οργανωμένο τμήμα για τα δάνεια νοικοκυριών.

Μιλάμε με απλή γλώσσα και ορίζουμε μαζί αυτό που μπορεί να συμβεί, ώστε με ασφάλεια και σοβαρότητα να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λύση.

O Νόμος Κατσέλη

Ένα εργαλείο αντιμετώπισης του προβλήματος (όχι το μοναδικό, ούτε απαραίτητα πάντα το καλύτερο), είναι Ο νόμος Κατσέλη (νόμος 3869/10) για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2010 και προβλέπει την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
Ο νόμος Κατσέλη καλύπτει χρέη σε:
 • Όλους τους τύπους στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων (ανοιχτά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια πρώτης κατοικίας, δάνεια πρώτης κατοικίας από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (ΟΕΚ), δάνεια πρώτης κατοικίας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δάνεια επισκευαστικά κατοικίας κτλ.)
 • Πιστωτικές κάρτες
 • Πλέον (Ν. 4336/2015) υπάγονται και:
  • α) οι βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τον Τελωνειακό Κώδικα, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν,
  • β) οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών,
  • γ) ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής (Τα ως άνω στοιχεία δεν πρέπει όμως να συνιστούν το σύνολο των πιστωτών).

Βάσει του νόμου Κατσέλη μπορούμε να εξασφαλίσουμε μεταξύ άλλων και χαμηλή δόση προς όλες τις τραπεζικές οφειλές, πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και μικρότερη δόση στα στεγαστικά δάνεια ή άλλου τύπου δάνεια που έχουν προσημείωση σε ακίνητο.

Η εξασφάλιση των χαμηλών δόσεων προς όλες τις τραπεζικές οφειλές επιτυγχάνεται με:

 • Μείωση του επιτοκίου που φτάνει ως και μηδενικό επιτόκιο, δηλαδή με εντελώς άτοκες δόσεις
 • Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών
 • Διαγραφή χρεών (μερική ή πλήρης απαλλαγή)

Ειδικότερα, ο νόμος προβλέπει 4 στάδια ρύθμισης:

 • Εξωδικαστικός συμβιβασμός: προβλέπει την υποχρεωτική απόπειρα του, η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του φορέα που την έχει αναλάβει. Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μπορούν να αναλάβουν δικηγόροι, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, οι καταναλωτικές οργανώσεις, κ.α.
 • Αίτηση στο Ειρηνοδικείο: η αίτηση περιλαμβάνει κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων οφειλέτη και συζύγου, κατάσταση απαιτήσεων πιστωτών, σχέδιο διευθέτησης οφειλών.
 • Συμβιβασμός ενώπιον Ειρηνοδικείου: ο συμβιβασμός επιτυγχάνεται με συμφωνία πιστωτών με απαιτήσεις άνω του 51% των οφειλών.
 • Δικαστική ρύθμιση οφειλών: το δικαστήριο μετά τον έλεγχο, εφόσον κρίνει ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα του οφειλέτη για την αποπληρωμή των χρεών, προχωρά στη ρύθμιση των οφειλών.

Η αποπληρωμή των τραπεζικών οφειλών μέσω του νόμου Κατσέλη ολοκληρώνεται από 4 ως 20 έτη, ώστε ο υπερχρεωμένος πολίτης να απαλλαγεί από το μεγάλο πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών και της υπερχρέωσης και να επανέλθει στην υγιή συναλλακτική συμπεριφορά με τις τράπεζες.

Η BSS δίνει τη λύση!

Επειδή η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, στην Business Support Services θα φροντίσουμε να σας ακούσουμε, να δούμε τα βασικά σημεία και να καταλήξουμε σε εκείνη τη λύση που ταιριάζει με το profile σας, αλλά και σε θέματα σχετικά με την επαγγελματική και ηθική σας υπόσταση.

Σας προβληματίζει το δάνειό σας; Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας!