Στην Business Support Services παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο και διαθέτουμε πολύ σημαντική εμπειρία διαπραγμάτευσης με όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων και ιδιωτών, έχοντας σχετική εμπειρία από το 2003.

Σε συνεργασία με τον πελάτη, σχεδιάζουμε την πρόταση ρύθμισης εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, στη δομή του δανεισμού, στο πιστωτικό ίδρυμα, στο πλέγμα υφιστάμενων εξασφαλίσεων, αλλά και στο πλέγμα των υπαρχόντων πρόσθετων εξασφαλίσεων.

Κινούμαστε με γνώμονα την αποσυμφόρηση της επιχείρησης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και την εύρεση βιώσιμων λύσεων. Στόχος η ρευστότητα. Αναλαμβάνουμε το δύσκολο έργο της διαπραγμάτευσης με τα Τραπεζικά Ιδρύματα και επιδιώκουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μας ενδιαφέρει το πρακτικό αποτέλεσμα και όχι η θεωρητική προσέγγιση. Είναι στη φιλοσοφία της «BSS», να αγωνίζεται στην πράξη μαζί με τον πελάτη της για την επίτευξη συγκεκριμένου και μετρήσιμου έργου.

Στο συγκεκριμένο τομέα επιτυγχάνεται σημαντικό έργο είτε με τη μετατροπή βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων σε μακροπρόθεσμα δάνεια ή με τροποποίηση / βελτίωση όρων ή προγραμμάτων αποπληρωμής προς την κατεύθυνση διευκόλυνσης του οφειλέτη.

Διευκόλυνση για εμάς στη «BSS», σημαίνει ανάλογα με την περίπτωση στόχευση σε:

 • Μείωση δόσεων για ένα διάστημα.
 • Κεφαλαιοποίηση καθυστερημένων δόσεων.
 • Καταβολή μόνο τόκων για ένα διάστημα.
 • Περιορισμό για ένα διάστημα κάθε καταβολής, ακόμα και τόκων με κεφαλαιοποίηση αυτών.
 • Μείωση κόστους
 • Διαγραφή - κούρεμα αδικαιολόγητων τόκων

Το έργο μας δε σταματά με την επίτευξη της έγκρισης ρύθμισης, δεδομένου ότι πρόκειται για μία διαδικασία που απαιτεί συχνές παρεμβάσεις.

Τολμούμε να πούμε ότι στον τομέα της διαχείρισης δανείων, της αναδιάρθρωσης δανείων, της αναδιάρθρωσης δανεισμού έχουμε τις σημαντικότερες επιτυχίες στον κλάδο μας όντας μια επιχείρηση με μεγάλη εμπειρία.

Ειλικρίνεια, ρεαλισμός, αποτελεσματικότητα

Στη «BSS» δεν μένουμε σε εύκολα συνθήματα. Επιδιώκουμε τα εφικτά σε κάθε χρονική στιγμή αποτελέσματα και δεν βασιζόμαστε έναντι του πελάτη μας σε υποσχέσεις για ανέφικτες λύσεις.

Προσδοκούμε, όπως και σε όλους τους τομείς, να παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα και στα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων πελατών μας.

 • Ολοκληρώθηκε αναδιάρθρωση οφειλών εκπαιδευτηρίου με απλή διαπραγμάτευση.
  Διαγραφή του 32% των οφειλών.
  Τοκοχρφεολύσιο για το 40% της οφειλής και balloon payment με δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης για το υπόλοιπο ποσό μετά από 12 έτη.
  Επιτόκιο για το τοκοχρεολύσιο: 2% και για το balloon payment 1%.
 • Σε πελάτη μας μόνιμο, αιτούμαστε € 300.000 ΤΕΠΙΧ με 3,30% τελικό, τέσσερα χρόνια σε τριμηνιαίες δόσεις, χωρίς πρόσθετες εξασφαλίσεις. Παράλληλα πετύχαμε να προσαρμόσουμε έγκριση σε προϊόν επιδοτούμενο για ποσό € 300.000,00 ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΟ, επιτόκιο 3,75% με αντικείμενο κεφάλαιο κίνησης έναντι για πληρωμή μόνο προμηθευτών. Χρήση ανά τακτά διαστήματα. Παράλληλα μειώσαμε το επιτόκιο σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις από 6% τελικό σε 5% τελικό.
 • Ξεκινήσαμε την συνεργασία προ τριετίας. Υπερ - δανεισμός με μεγάλη πίεση σε ρευστότητα. Ο πελάτης λόγω έλλειψης ροών εισάκουσε την συμβουλή μας να διακόψει κάθε καταβολή. Είμαστε σε διαρκή υποστήριξη του στην διαχείριση αυτής της πολιτικής και όχι μόνο, όλο το χρονικό διάσημα ώστε όλα να γίνουν ομαλά. Δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα. Είμαστε σε διαπραγμάτευση με το σύνολο των τραπεζών επί 18 μήνες για την οριστική διευθέτηση του δανεισμού. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, το σύνολο των τραπεζών εγκρίνει στην ουσία διαγραφή 10 εκ. ήτοι το 40% του συνόλου. Μάλιστα διακανονιστεί το υπόλοιπο του δανεικού με εξαίρετους όρους (ενδεικτικά επιτόκιο μέσο 1,5% ballon payment κλπ).