Οι υπηρεσίες των ορκωτών ελεγκτών είναι για την «Business Support Services» ένα εργαλείο με μεγαλύτερη ουσία από απλά δεδομένα και πρότυπα απεικόνισης. Αποτελούν εργαλείο για τον Έλληνα επιχειρηματία και όχι μοχλός περαιτέρω πίεσης.

Θέλουμε στην «BSS», να είναι μοχλός ανάπτυξης συνδυάζοντας την παροχή ασφάλειας με την προστιθέμενη αξία. Για αυτό το λόγο στη «BSS» αναπτυσσόμαστε ταχύτατα και στον κλάδο των Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών, αναπτύσσοντας τη βεντάλια των υπηρεσιών που διαθέτουμε στους πελάτες μας.

Η κατανόηση και ανάλυση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης καθώς και η συγκέντρωση πληροφοριών τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της συνδυάζονται με τις πρακτικές, τους στόχους και τις στρατηγικές που πρεσβεύει η διοίκησή της, με απώτερο σκοπό την ορθή και βέλτιστη απεικόνιση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Στόχος μας είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ορκωτών λογιστών να αποτελέσουν ένα επιπλέον εργαλείο ελέγχουπροσαρμογής και ανάπτυξης για τον επιχειρηματία και όχι ένα ακόμη εμπόδιο στην προσπάθεια βιωσιμότητας της επιχειρήσεως του.

Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με εξειδικευμένες εταιρείες παροχής Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών, με πολυετή εμπειρία στον ελεγκτικό-λογιστικό χώρο και με σημαντική πελατειακή βάση που καλύπτει σχεδόν το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, η εταιρεία μας προσφέρει αποτελεσματική υποστήριξη στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων, με ευελιξία και ποικιλία συνεργαζόμενων φορέων.

Στρατηγική της «Business Support Services», είναι να υπάρξει μια λογική αξιοποίησης αυτών των υπηρεσιών, απαλλαγμένες όμως από περιττή αυστηρότητα και αγκυλώσεις που συνήθως το νομοθετικό πλαίσιο διαμορφώνει.

Προσδοκούμε όπως και σε όλους τους τομείς να παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα και στα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων πελατών μας.