Η δημιουργία ρευστότητας και η ορθή διαχείρισή της αποτελούν κρίσιμο κριτήριο για την επιβίωση κάθε επιχειρηματικής μονάδας. Ειδικότερα από το 2008, η ρευστότητα των επιχειρήσεων παρουσιάζει τάσεις συρρίκνωσης, ενώ οι επιχειρηματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές δυσκολίες στις προσπάθειες που καταβάλλουν για την ενίσχυσή της.

Η ρευστότητα διακρίνεται σε εσωτερική, τη λεγόμενη ενδογενή, αλλά και την εξωτερική ρευστότητα. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, να διαφυλάξουν την εξωτερική ρευστότητα στο μέτρο του δυνατού και να δημιουργήσουν ενδογενή ρευστότητα από την ίδια τους τη λειτουργία, σε μια μόνιμη βάση.

Η διαχείριση ρευστότητας είναι μια διαδικασία στην οποία η "Business Support Services", μπορεί να συνεισφέρει και να βοηθήσει την επιχείρησή σας!

Σε περίπτωση που:

 • Διαπιστώνετε ότι έχετε απολέσει μέρος ή το σύνολο της ρευστότητας που διέθετε η επιχείρησή σας.
 • Νιώθετε ισχυροί με βάση τη σημερινή διαθέσιμη ρευστότητα, αλλά ανησυχείτε για το μέλλον.
 • Υπάρχει δυσκολία διαχείρισης του πελατολογίου, προερχόμενη από την αρνητική κατάσταση στην εγχώρια αγορά και επομένως δυσχέρεια στην είσπραξη των απαιτήσεων σας.
 • Δέχεστε συνεχείς πιέσεις από τους προμηθευτές σας και τα Τραπεζικά Ιδρύματα
 • Δεν καταφέρνετε, λόγω του ασταθούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, να έχετε ένα αξιόπιστο προϋπολογισμό χρηματικών ροών.
 • Μεταβάλλονται διαρκώς οι σταθερές επί των οποίων επί σειρά ετών λειτουργείτε επιχειρηματικά.

Όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν και φθάνουν να γίνονται πιεστικές. Μην απογοητεύεστε από τις συνθήκες και το σημαντικότερο: μην αδρανείτε ! Σε καθημερινή βάση, αλλά ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι ομαλές, είναι αναγκαίο να γίνουν οι απαραίτητες σωστές κινήσεις, προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της ρευστότητας.

Η εταιρεία μας αξιοποιεί:

 • Τις εξειδικευμένες γνώσεις που διαθέτει στο συγκεκριμένο τομέα.
 • Την πολυετή εμπειρία της
 • Τη μακροχρόνια παρουσία της στην αγορά
 • Τις καθημερινές της επαφές με καίριους παράγοντες διαμόρφωσης ρευστότητας
 • Τη διαχείριση μεγάλων μεγεθών αθροιστικά για τους πελάτες της ασκώντας συγκριτικά πολλαπλασιαστικές πιέσεις.
 • Την πληροφόρηση που αντλεί έγκαιρα από την αγορά, ώστε να προλαμβάνει καταστάσεις για το πελατολόγιο της.

Και μη ξεχνάτε! Η βελτίωση της ρευστότητας θα ενισχύσει τη δυνατότητα για αγορές πρώτων υλών ή εμπορευμάτων. Δυνατότητα η οποία συνδέεται άμεσα με τον Κύκλο Εργασιών της επιχείρησής σας.

H ρευστότητα είναι η «μαγική» λέξη και ο βασικός πόθος όλων. Προσπαθήστε να την κατακτήσετε!