Εάν αναρωτηθούμε ποιος είναι ο κρισιμότερος παράγων στη σημερινή κυρίως αρνητική συγκυρία, όλοι θα καταλήξουμε στην ίδια μαγική λέξη, ρευστότητα.

Για να κατανοήσουμε την αξία του cash flow, αρκεί να σκεφτούμε ότι είναι το όργανο - εργαλείο χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και παρακολούθησης της ρευστότητας.

Παράλληλα η οικονομική κρίση διαμόρφωσε κυρίως λόγω country risk αρνητική ρευστότητα από σημαντικές πηγές – παρόχους όπως:

  • Τράπεζες
  • Πελάτες λόγω καθυστέρησης καταβολών ή/και επισφάλειες
  • Προμηθευτές

Η καθημερινότητα έχει γίνει σκληρή και ο χρόνος που αφιερώνεται στη διαχείριση του τομέα γίνεται όλο και μεγαλύτερος. Εξάλλου είναι ο πλέον κρίσιμος τομέας βιωσιμότητας. Επομένως το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στόχος μας να συμβάλλουμε στη συνολική προσπάθεια, ιδιαίτερα σήμερα όπου ο ρόλος της ρευστότητας είναι περισσότερο κυρίαρχος και το σημαντικότερο η ύπαρξη της όχι δεδομένη.

Σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας προσπαθούμε να απεικονίσουμε τις μελλοντικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους, με στόχο τη σωστή οργάνωση του ταμείου και του credit control. Βοηθάμε τους πελάτες μας να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με δυσάρεστες καταστάσεις απρόβλεπτης έλλειψης ρευστότητας, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία της επιχείρησης αλλά και στη φήμη της έναντι των βασικών πιστωτών.

Η βασικότερη μας υποστήριξη είναι η επικέντρωση μας στη λειτουργική ρευστότητα. Δηλαδή σε εκείνη τη ρευστότητα που παράγεται από την ίδια τη λειτουργία της επιχείρησης και η οποία έχει να κάνει με έννοιες όπως:

  • Ανταγωνιστικότητα
  • Εμπιστοσύνη
  • Σταθερότητα
  • Επιμονή και υπομονή

Η αξία του τομέα αναδεικνύει την σημασία μιας συνεργασίας μας. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.