Η «Business Support Services» με την πολύπλευρη εμπειρία της και εξειδικευμένη γνώση της προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στην εξωτερική οικονομική διεύθυνση.

Με την υψηλή υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα που τη διέπει, μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα σε κάθε επιχείρηση, τόσο στην λειτουργική της δραστηριότητα, όσο στις καθοριστικές συμβουλές και καθοδηγήσεις, με τελικό στόχο αφενός τη μακροχρόνια βιωσιμότητα και αφετέρου τη μέγιστη κερδοφορία.

Η προσέγγιση της είναι άριστη εργασία με το καλύτερο εφικτό και προσιτό κόστος.

Διαχείριση ρευστότητας

Η Business Support Services θα αποτελέσει έναν πολύτιμο συνεργάτη για την επιχείρησή σας στον τομέα ενίσχυσης της ρευστότητας, μέσα από ειδικές αναλύσεις χρηματοροών, κεφαλαίου κίνησης και συναλλακτικού κύκλου.

Η δημιουργία ρευστότητας και η ορθή διαχείρισή της αποτελούν κρίσιμο κριτήριο για την επιβίωση κάθε επιχειρηματικής μονάδας. Ειδικότερα από το 2008, η ρευστότητα των επιχειρήσεων παρουσιάζει τάσεις συρρίκνωσης, ενώ οι επιχειρηματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές δυσκολίες στις προσπάθειες που καταβάλλουν για την ενίσχυσή της.


parallax background
parallax background

Budget

Στη «Business Support Services», καταρτίζουμε το budget σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, καθορίζοντας στόχους και αντικειμενικούς σκοπούς και το διαχειριζόμαστε ως μέσο μέτρησης της πραγματικής απόδοσης της επιχείρησης.

Φροντίζουμε πάντα να συν-διαμορφώνουμε τους στόχους με βάση την εμπειρία μας από την αγορά και τις κλαδικές μελέτες ώστε οι καταγραφές να είναι ρεαλιστικές και προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα της αγοράς. Δε μένουμε δηλαδή σε παθητικό ρόλο αναπαράγοντας προσδοκίες, αλλά φροντίζουμε τα στοιχεία να έχουν λογική και πιθανότητα επίτευξης. Είμαστε επίμονοι σε αυτό το σημείο.


Cash Flow

Εάν αναρωτηθούμε ποιος είναι ο κρισιμότερος παράγων στη σημερινή κυρίως αρνητική συγκυρία, όλοι θα καταλήξουμε στην ίδια μαγική λέξη, ρευστότητα.

Για να κατανοήσουμε την αξία του cash flow, αρκεί να σκεφτούμε ότι είναι το όργανο – εργαλείο χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και παρακολούθησης της ρευστότητας.


parallax background
parallax background

Λογιστική εποπτεία

Λειτουργούμε ομαδικά σε συνεργασία με το λογιστήριο και τους επιχειρηματίες, για την απεικόνιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο έχουμε αρχικά την εικόνα των τρίτων και ξέρουμε που πρέπει να στοχεύσουμε.
Αυτή η γνώση είναι πολύ σημαντική.
Αμέσως μετά και σταδιακά, διαμορφώνουμε τις κινήσεις εκείνες που, με απολύτως νόμιμο και αξιόπιστο τρόπο, θα αναβαθμίσουν την επιχείρηση πιστοδοτικά, ώστε να μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες αποκόμισης της καλύτερης δυνατής αντιμετώπισης από τους τρίτους.

Business Plan

Στη «Βusiness Support Services», θεωρούμε το Business Plan ως εργαλείο οργάνωσης και εταιρικής παρουσίασης. Θεωρούμε ότι αποτελεί την απαραίτητη αρχή κάθε «επιχειρηματικής οδύσσειας». Αναδεικνύει τη βιωσιμότητα και την σκοπιμότητα της επιχειρηματικής δράσης.

Στοχεύει στη διαμόρφωση της στρατηγικής της επιχείρησης και στην απόλυτη καθοδήγηση και υποστήριξη του επιχειρηματικού πλάνου όχι μόνο τη δεδομένη στιγμή αλλά σε όλη την επιχειρηματική πορεία.


parallax background
parallax background

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Η οικονομοτεχνική ανάλυση είναι η διαδικασία αξιολόγησης εταιρειών, οργανισμών και εν γένει χρηματοοικονομικών οντοτήτων, προκειμένου να εκτιμήσουμε την πορεία και απόδοσή τους, τόσο μικροοικονομικά, όσο και μακροοικονομικά.
Οι μελέτες διαχωρίζονται ανάλογα με το αντικείμενό τους σε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, δύο έννοιες αλληλένδετες μεταξύ τους.

Φορολογικές συμβουλές

τη «Business Support Services», αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της αξιόπιστης υποστήριξης στον τομέα των φορολογικών συμβουλών.

Το σύνθετο φορολογικό σύστημα της χώρας, αλλά και οι συνεχείς αλλαγές σε φορολογικά και εργατικά θέματα, επιβάλλουν να παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις και να μεταφέρουμε υπεύθυνη ενημέρωση στους πελάτες μας.


parallax background
parallax background

Υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών

Οι υπηρεσίες των ορκωτών ελεγκτών είναι για την «Business Support Services» ένα εργαλείο με μεγαλύτερη ουσία από απλά δεδομένα και πρότυπα απεικόνισης. Αποτελούν εργαλείο για τον Έλληνα επιχειρηματία και όχι μοχλός περαιτέρω πίεσης.
Θέλουμε στην «BSS», να είναι μοχλός ανάπτυξης συνδυάζοντας την παροχή ασφάλειας με την προστιθέμενη αξία. Για αυτό το λόγο στη «BSS» αναπτυσσόμαστε ταχύτατα και στον κλάδο των Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών, αναπτύσσοντας τη βεντάλια των υπηρεσιών που διαθέτουμε στους πελάτες μας.