Επιδοτήσεις, επιδοτούμενα προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, κοινοτικά πλαίσια στήριξης, αναπτυξιακός νόμος, γυναικεία, νεανική επιχειρηματικότητα, καινοτομία, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα. Εκφράσεις γνωστές και πολυχρησιμοποιημένες τις τελευταίες δεκαετίες στον επιχειρηματικό κόσμο.

Η Business Support Services αποτελεί αρωγό του επιχειρείν μέσα από την υποστήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, αναζητώντας τις βέλτιστες πηγές επιδότησης ανά περίπτωση

Η καινοτομία, με αφετηρία μία ιδέα είναι μία ιδιαίτερα δύσκολη και γεμάτη εμπόδια διαδικασία, ιδιαίτερα στο σχετικά εχθρικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας.

Η «BSS» διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση και διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων τόσο για υφιστάμενες όσο και για νέες επιχειρήσεις με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση μέσα από μία πληθώρα επιδοτούμενων προγραμμάτων όπως:

Προγράμματα Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε./ ΤΕΠΙΧ)

  • Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας
  • Ταμείο Εγγυοδοσίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας
  • Δράση «Νησιωτική – Τουριστική Επιχειρηματικότητα» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας
ETEANTEPIX

Επενδυτικά Προγράμματα

  • Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2014 – 2020)
  • Νέος Επενδυτικός Νόμος – Αναπτυξιακός νόμος
  • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
 

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

  • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG)

Στην «Business Support Services» αναλαμβάνουμε την ορθή και έγκυρη κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε προγράμματος καθώς επίσης και τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών με σκοπό τη διαμόρφωση και υποβολή ενός πλήρους και άρτιου φακέλου.

Επιπλέον, μέσα από την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, παρέχουμε συνεχή υποστήριξη στο στάδιο της εκτέλεσης των σχετικών έργων μέχρι και την ολοκλήρωσή τους.

Χαρακτηριζόμαστε από αμεσότητα, εγκυρότητα, σοβαρότητα, ειλικρίνεια, αποτελεσματικότητα.

Τα ποσοστά εγκρισιμότητας και ακόμα περισσότερο η αποτελεσματικότητα μας στη διαχείριση εγκεκριμένων σχεδίων είναι η καλύτερη απόδειξη διαθέσιμη σε όλους σας για μια συνεργασία μας και σε αυτόν τον τομέα.