Επιδοτήσεις, επιδοτούμενα προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, κοινοτικά πλαίσια στήριξης, αναπτυξιακός νόμος, γυναικεία, νεανική επιχειρηματικότητα, καινοτομία, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα. Εκφράσεις γνωστές και πολυχρησιμοποιημένες τις τελευταίες δεκαετίες στον επιχειρηματικό κόσμο.

[dt_quote type=”pullquote” layout=”right” font_size=”h5″ size=”3″]Η Business Support Services αποτελεί αρωγό του επιχειρείν μέσα από την υποστήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, αναζητώντας τις βέλτιστες πηγές επιδότησης ανά περίπτωση[/dt_quote]Η καινοτομία, με αφετηρία μία ιδέα είναι μία ιδιαίτερα δύσκολη και γεμάτη εμπόδια διαδικασία, ιδιαίτερα στο σχετικά εχθρικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας.

Η «BSS» διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση και διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων τόσο για υφιστάμενες όσο και για νέες επιχειρήσεις με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση μέσα από μία πληθώρα επιδοτούμενων προγραμμάτων όπως:

[dt_call_to_action content_size=”big” background=”fancy” line=”true” style=”1″ animation=”fadeIn”]

Προγράμματα Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε./ ΤΕΠΙΧ)

[dt_gap height=”10″ /]

[dt_list style=”1″ bullet_position=”middle” dividers=”true”][dt_list_item image=””]Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας[/dt_list_item][dt_list_item image=””]Ταμείο Εγγυοδοσίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας[/dt_list_item][dt_list_item image=””]Δράση «Νησιωτική – Τουριστική Επιχειρηματικότητα» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας[/dt_list_item][/dt_list][/dt_call_to_action]

ETEAN
TEPIX
[dt_call_to_action content_size=”big” background=”fancy” line=”true” style=”1″ animation=”fadeIn”]

Επενδυτικά Προγράμματα

[dt_gap height=”10″ /]

[dt_list style=”1″ bullet_position=”middle” dividers=”true”][dt_list_item image=””]Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2014 – 2020)[/dt_list_item][dt_list_item image=””]Νέος Επενδυτικός Νόμος – Αναπτυξιακός νόμος[/dt_list_item][dt_list_item image=””]Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης[/dt_list_item][/dt_list][/dt_call_to_action]

ΕΣΠΑ
[dt_call_to_action content_size=”big” background=”fancy” line=”true” style=”1″ animation=”fadeIn”]

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

[dt_gap height=”10″ /]

[dt_list style=”1″ bullet_position=”middle” dividers=”true”][dt_list_item image=””]Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης[/dt_list_item][/dt_list][/dt_call_to_action]

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
[dt_call_to_action content_size=”big” background=”fancy” line=”true” style=”1″ animation=”fadeIn”]

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG)

[dt_gap height=”10″ /][/dt_call_to_action]

Στην «Business Support Services» αναλαμβάνουμε την ορθή και έγκυρη κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε προγράμματος καθώς επίσης και τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών με σκοπό τη διαμόρφωση και υποβολή ενός πλήρους και άρτιου φακέλου.

Επιπλέον, μέσα από την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, παρέχουμε συνεχή υποστήριξη στο στάδιο της εκτέλεσης των σχετικών έργων μέχρι και την ολοκλήρωσή τους.

Χαρακτηριζόμαστε από αμεσότητα, εγκυρότητα, σοβαρότητα, ειλικρίνεια, αποτελεσματικότητα.

Τα ποσοστά εγκρισιμότητας και ακόμα περισσότερο η αποτελεσματικότητα μας στη διαχείριση εγκεκριμένων σχεδίων είναι η καλύτερη απόδειξη διαθέσιμη σε όλους σας για μια συνεργασία μας και σε αυτόν τον τομέα.