Οι επιδοτήσεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο μίας επιχείρησης, καθώς μπορούν να βοηθήσουν τα μέγιστα με τη χρηματοδότηση μικρών και μεγάλων έργων, τόσο για υφιστάμενες, όσο και για νέες επιχειρήσεις. Μπορούν δηλαδή να βοηθήσουν τόσο στη ρευστότητα μία επιχείρησης, όσο και στην υλοποίηση μίας καινοτομίας.

Η «Business Support Services» με μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση και διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων, αλλά και στην σημαντική στήριξη που παρέχει από την υποβολή, την παρακολούθηση έως και την τελική επαλήθευση των έργων, μπορεί να παρέχει τα εφόδια και τις ιδέες για να γίνουν οι επιχειρηματικές ιδέες πράξη.

Με υψηλή και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα μπορεί με την κατάλληλη καθοδήγηση να υλοποιήσει μία ιδέα και να την κάνει πράξη.

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Αναζητάτε κάποια επιδότηση για την εταιρεία σας; Μπορούμε να σας βοηθήσουμε για να την αποκτήσετε! Επιδοτήσεις, επιδοτούμενα προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, κοινοτικά πλαίσια στήριξης, αναπτυξιακός νόμος, γυναικεία, νεανική επιχειρηματικότητα, καινοτομία, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα. Εκφράσεις γνωστές και πολυχρησιμοποιημένες τις τελευταίες δεκαετίες στον επιχειρηματικό κόσμο.

Περισσότερα

Τελευταία Προγράμματα

Προγράμματα ΕΣΠΑ & Επιδοτήσεις. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Διαχείριση Επενδυτικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Επιχειρήσεων.

Περισσότερα