Η «Business Support Services», μέσω της μακράς παρουσίας της στην αγορά και των επαφών που διατηρεί με σημαντικούς παράγοντες στο εσωτερικό και το εξωτερικό, γίνεται δέκτης επενδυτικών σχημάτων, venture capitals και επενδυτών οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετηθούν με διαθέσιμα κεφάλαια σε επιχειρήσεις.

Επεξεργαζόμαστε επίσης σκέψεις και αναζητήσεις των πελατών μας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για διαφόρων ειδών συνέργειες και μετοχικές συνεργασίες.

Έχουμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο επαφών (με τήρηση απόλυτης εχεμύθειας), ώστε στο αρχικό επίπεδο να διευκρινιστεί το ποσοστό πιθανοτήτων οιασδήποτε συνεργασίας με βάση τα δομικά χαρακτηριστικά και κατόπιν να προχωρήσει η τυπική διαδικασία.

Κινούμαστε με βασικό στόχο να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, μεγιστοποιώντας τα οφέλη για την επιχείρηση.

Δυνάμεθα να προσφέρουμε οιαδήποτε υπηρεσία μας ζητηθεί ή να παραμείνουμε μόνο στο επίπεδο της διαμόρφωσης των αρχικών επαφών.