Γνωρίζοντας το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις, κατανοούμε τη σημασία των ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που μπορούν να αποφέρουν σε κάθε βιώσιμη επιχείρηση.

Η ρευστότητα είναι σήμερα ένα από τα πλέον κρίσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Η ύπαρξη εναλλακτικών πηγών ρευστότητας είναι το απόλυτο επιχειρηματικό πλεονέκτημα στις μέρες μας.

Η ρευστότητα δεν παρέχεται μόνο από τα πιστωτικά ιδρύματα. Στο εξωτερικό σε ορισμένες χώρες, δεν είναι ο τραπεζικός κλάδος ο κύριος φορέας παροχής ρευστότητας.

Δυνατότητες χρηματοδότησης παρέχονται επίσης από διαφόρων ειδών και κατηγοριών επενδυτικά ταμεία - funds - φορείς, με σκοπό είτε το χρηματοοικονομικό όφελος, είτε το όφελος μέσα από μια μετοχική συμμετοχή.

Επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών αναζητώντας τις κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης μέσω Επενδυτικών Ταμείων ή Funds του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται παράλληλα με τις εναλλακτικές τραπεζικού δανεισμού, χωρίς απαραίτητα η μια πηγή ρευστότητας να αποκλείει την άλλη.

Βασικά μας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:

  • η ευελιξία
  • η συνεργασία μας με σειρά παροχών επενδυτικών κεφαλαίων
  • η αξιοπιστία
  • η δυνατότητα να αναλάβουμε την μελέτη και την παρουσίαση του φακέλου, την διαπραγμάτευση αλλά και την τεχνική - νομική υποστήριξη όταν υπάρξει συμφωνία