Εάν είστε μια νέα αλλά μικρή νεοσύστατη εταιρία (τεχνολογικό startup ή άλλη) βάση τραπεζικής εμπειρίας είναι σίγουρο ότι ο κλασσικός τραπεζικός δανεισμός δεν είναι συνήθως  διαθέσιμος για εσάς διότι ο συγκεκριμένος τομέας δεν είναι επιλέξιμος από τα πιστωτικά ιδρύματα αφού,

 • Συνήθως τα έργα πραγματοποιούνται από ομάδα φιλόδοξων αλλά άπειρων μετόχων
 • Δεν έχετε πρότερο ιστορικό οικονομικών χρήσεων
 • Δεν είστε ακόμα λειτουργικά κερδοφόροι (EBITDA)
 • Το προϊόν ή υπηρεσία σας ίσως ακόμα δεν έχει γίνει εμπορικό
 • Έχετε μεγάλα έξοδα ανάπτυξης
 • Έχετε αρνητικές ταμειακές ροές
 • Τελειώνουν τα πρώτα χρήματα που μαζέψατε από φίλους και συγγενείς
 • Έχετε ανάγκη εξειδικευμένων στελεχών

Όμως εάν έχετε μερικά ή όλα από τα άνωθεν χαρακτηριστικά και η επιχειρηματική σας ιδέα φαίνεται αξιόλογη να έχει μακροχρόνια προοπτική ανάπτυξης τότε είστε ο ιδανικός στόχος για να μιλήσετε με ένα Venture Capital που θα ενδιαφερθεί να επενδύσει κεφάλαια σε σας και να σας βοηθήσει να αναπτυχθείτε.

Το Venture Capital δεν φοβάται να ρισκάρει και να χάσει τα λεφτά του διότι α) επενδύει σε ένα πολύ μεγάλος πλήθος εταιριών παγκοσμίως και επιπλέον προσβλέπει σε υπέρογκες αποδόσεις σε περίπτωση επιτυχίας και β) δεν χάνει μόνο τα δικά του λεφτά. Το Venture Capital θα από-επενδύσει από την εταιρία σας σε 4-6χρόνια μέσω πώλησης της συμμετοχής του ή εισαγωγής της σε οργανωμένο χρηματιστήριο (IPO). Αυτός είναι ο στόχος του.

Η εταιρεία μας BSS μπορεί να συμβάλει στην προσέγγιση μέσω των επαφών της στην Ελλάδα και το εξωτερικό του κατάλληλου Venture Capital που θα ακούσει την επιχειρηματική σας ιδέα και θα αξιολογήσει ενδελεχώς για να αποφασίσει να επενδύσει.

Τα Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα μας στην BSS είναι,

 • Γνώση προσέγγισης του καταλληλότερου Venture Capital
 • Υποστήριξη της Επενδυτικής Πρότασης
 • Ομαλή διαμεσολάβηση κατά την διαδικασία του due diligence
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας σε εύλογο χρόνο
 • Παροχή Υψηλού Επιπέδου Συμβουλευτικής σε day to day προκλήσεις μετά την ολοκλήρωση
 • Συμβουλευτική υποστήριξη στον χρόνο από-επένδυσης και εξόδου του Venture Capital

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.