Το Business Plan, είναι το βασικό επιχειρηματικό εργαλείο που αξιολογούν οι επενδυτές, τράπεζες, προμηθευτές, τρίτοι κ.α., για να υποστηρίξουν μια συνεργασία ή μια επέκταση αυτής. Αποτελεί τον βασικό μοχλό εύρεσης κεφαλαίων.

Σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, καταγράφουμε και αναλύουμε την υπάρχουσα κατάσταση μίας επιχείρησης, αλλά και την προβλεπόμενη μελλοντική της πορεία, με στόχο να καθοδηγήσουμε τις ενέργειες των διοικητικών στελεχών προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, αλλά και να αναλύσουμε την εξέλιξη των μεγεθών εκείνων που πρόκειται να αξιολογήσουν οι ‘εν δυνάμει’ χρηματοδότες.

Το Business Plan, θέλουμε να αποτελεί το αποτελεσματικό μέσο παρουσίασης της μελλοντικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Βασικά μας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:

 • Η συμμετοχή μας σε επενδυτικές επιτροπές
 • Η ‘εκ των έσω’ γνώση των απαιτήσεων
 • Η ευελιξία
 • Οι πρακτικές λύσεις
 • Η συνεργασία μας με σειρά παροχών επενδυτικών κεφαλαίων
 • Η αξιοπιστία
 • Η δυνατότητα να αναλάβουμε τη μελέτη και την παρουσίαση του φακέλου, τη διαπραγμάτευση, αλλά και την τεχνική – νομική υποστήριξη, όταν υπάρξει συμφωνία. Επομένως, η ολιστική προσέγγιση
 • Η ταχύτητα
 • Η αποτελεσματικότητα
 • Τα απτά αποτελέσματα

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.