Η ρευστότητα είναι ένα από τα πιο πολύτιμα επιχειρηματικά εργαλεία. Οι πυλώνες εξωγενούς άντλησης, είναι συγκεκριμένοι και τα πιστωτικά ιδρύματα, αποτελούν τον βασιλιά τους.

Στην BSS, επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε μια ισότιμη σχέση συνεργασίας με τα πιστωτικά ιδρύματα, φροντίζοντας να εξελισσόμαστε και να προσαρμοζόμαστε στις πολλές αλλαγές που επιτελέστηκαν στον τραπεζικό κλάδο τα τελευταία 12 έτη. Προσπαθήσαμε και πετύχαμε να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας, προασπιζόμενοι τα συμφέροντα των πελατών μας, χτίζοντας παράλληλα μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τις Τράπεζες.

Αυτό λειτουργεί με πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα για τους πελάτες μας, αφού μέσω της επιχειρήσεώς μας, έχουν ταυτόχρονα επαφή με το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων και το σύνολο των υπό προϊόντων τους. Παράλληλα, ο εξειδικευμένος τους σύμβουλος της BSS, θα τους αναλύσει τις προϋποθέσεις, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε προϊόντος και θα συμβάλει στην ορθή επιλογή.

Μετά από αυτό το στάδιο, ο πελάτης μας θα περάσει στο επόμενο, το τμήμα αναλύσεών μας, θα φροντίσει να παρουσιάσει τα εταιρικά δεδομένα στους πιστωτές που θα επιλεγούν με τον τρόπο που εκείνα διεκδικούν, ώστε να μεγιστοποιήσει την πιθανότητα έγκρισης και να πετύχει το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Η διαδικασία αυτή, είναι μεν σύνθετη, αλλά για εμάς στην BSS, που διαχειριζόμαστε ετήσιες χρηματοδοτήσεις άνω του 1,5 δις, είναι μια καθημερινότητα.

Συνεπώς, οι δυνατότητες άντλησης:

Επιχειρηματικών δανείων: Κεφάλαιο κίνησης με την μορφή Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού, χρεολυτικού ή τοκοχρεολυτικού, Επενδυτικά δάνεια, Ομολογιακά Δάνεια, Κοινοπρακτικά Δάνεια, Δάνεια για χρηματοδότηση κτιρίων ή εξοπλισμού, Leasing, Όρια με χρήση μεταχρονολογημένων επιταγών ή τιμολογίων, Factoring, Εταιρικές κάρτες και

Δανείων μέσω των Ευρωπαϊκών θεσμών: ΤΕΠΙΧ, Εγγυοδοσίας, COVID, ETEAN, Jessica, αλλά και

Δανείων για φυσικά πρόσωπα: Στεγαστικά, επισκευαστικά, δάνεια για αύξηση Μ.Κ, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες, μεγιστοποιούνται μέσω της συνεργασίας μας.

Η δυνατότητα διαπραγμάτευσης, μέσω ενός οργανισμού, που διαχειρίζεται κεφάλαια άνω του 1,5 δις, προφανώς πολλαπλασιάζεται υπέρ των πελατών μας.

Με την BSS, έχετε σύμμαχο την:

  • ‘Άριστη συνεργασία με τους πιστωτές
  • Τη γνώση των προϊόντων και των δυνατοτήτων τους
  • Την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση
  • Την ολιστική προσέγγιση, ανάγνωση αναγκών, επεξεργασία προϊόντων, επιλογή του κατάλληλου, προετοιμασία αιτήματος, υποβολή, διαπραγμάτευση
  • Την ταχύτητα και αμεσότητα των ενεργειών
  • Την τεχνογνωσία και εμπειρία
  • Τη δυναμική του διαχειριζομένου χαρτοφυλακίου

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.