Οι συνθήκες που επικρατούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθιστούν σ κάποιες περιπτώσεις αναγκαίες τις συγχωνεύσεις ή εξαγορές εταιρειών.

Έχει αποδειχθεί ότι, το μέγεθος συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και στην επέκταση, αφού οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας. Στο ελληνικό περιβάλλον δραστηριοποίησης και επιχειρηματικότητας, η μορφή των οικογενειακών δομών εξακολουθούν να υφίστανται και αυτό συνήθως δυσχεραίνει τέτοιου είδους εγχειρήματα. Ίσως όμως να είναι η κατάλληλη περίοδος να αρχίσουμε  να σκεπτόμαστε και να επιχειρούμε τέτοιου είδους κινήσεις.

Στη Business Support Services, διαθέτουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία να σας καθοδηγήσουμε σε αυτές τις κρίσιμες για την επιχείρησή σας διαδικασίες.

Η συμμετοχή μας στα “project συγχωνεύσεων – εξαγορών” μπορεί να αφορά καθαρά συμβουλευτική υποστήριξη ή, εφόσον το επιθυμείτε, μπορούμε να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε κάποιο ή και όλα τα στάδια των συγκεκριμένων διαδικασιών.

Το έργο μας, ξεκινά με τους ειδικούς οικονομικούς ελέγχους και την αποτίμηση της επιχείρησης, ενώ μπορεί να επεκταθεί στην αναζήτηση στρατηγικών συνεργατών και τη διαπραγμάτευση με τους υποψήφιους επενδυτές.

Κατανοούμε ότι, πρόκειται για διεργασίες που απαιτούν σωστή οργάνωση και λεπτούς χειρισμούς, προκειμένου να ενισχυθούν οι πιθανότητες επιτυχούς έκβασης του εγχειρήματος.

Ακολουθούμε συγκεκριμένη διαδικασία η οποία διασφαλίζει την εχεμύθεια, έως ότου το ενδιαφέρον και οι πιθανότητες επίτευξης του έργου να έχουν μεγιστοποιηθεί.

Παράλληλα, έχοντας μακρά παρουσία στην αγορά έχουμε σημαντική εμπειρία από ανάλογα project.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας



    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.