Η διαμόρφωση του “budget”, αποτελεί μία απαραίτητη διαδικασία, την οποία εφαρμόζουν πολλές επιχειρήσεις. Δεν έχει όμως πάντοτε τη βαρύτητα που της αρμόζει, αφού σε συνθήκες ανάπτυξης ορισμένοι τομείς της χρηματοοικονομικής διοίκησης, είτε αδρανούν, ή δεν έχουν την αναγκαία διάσταση.

Η κρίση ανέδειξε τον τομέα αυτόν σε πρωταρχικής σημασίας. Η οργάνωση της παρακολούθησής του παράλληλα με το κεφάλαιο κίνησης, είναι κρίσιμο στοιχείο βιωσιμότητας, πέρα από εργαλείο στη λειτουργία του Management.

Στη BSS│Building Solid Success, καταρτίζουμε το budget σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, καθορίζοντας στόχους και αντικειμενικούς σκοπούς και το διαχειριζόμαστε ως μέσο μέτρησης της πραγματικής απόδοσης της επιχείρησης.

Φροντίζουμε πάντα να συν-διαμορφώνουμε τους στόχους με βάση την εμπειρία μας από την αγορά και τις κλαδικές μελέτες ώστε οι καταγραφές να είναι ρεαλιστικές και προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα της αγοράς. Δε μένουμε δηλαδή σε παθητικό ρόλο αναπαράγοντας προσδοκίες, αλλά φροντίζουμε τα στοιχεία να έχουν λογική και πιθανότητα επίτευξηςΕίμαστε επίμονοι σε αυτό το σημείο.

Εκτός από το πρώτο αυτό στάδιο του σχεδιασμού και της κατάρτισης, εξίσου σημαντικό είναι και το στάδιο του ελέγχου. Αναλαμβάνουμε λοιπόν τη συστηματική παρακολούθησή του, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι όποιες αρνητικές αποκλίσεις και να γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες προς την κατεύθυνση επίτευξης των στόχων.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, διαμορφώνεται η στρατηγική και επιτυγχάνεται αμεσότητα ενεργειών και επομένως το μέγιστο δυνατό όφελος.

Θα έχετε άλλωστε διαπιστώσει πόσο σημαντικό είναι, να λάβει κανείς τα κατάλληλα μέτρα την κατάλληλη στιγμή. Στα σημαντικότερα αποτυχημένα project, είτε η στιγμή δεν ήταν η κατάλληλη, είτε τα μέτρα δεν ήταν τα κατάλληλα.

Αυτό πρέπει με μια σωστή οργάνωση και δομή να το αποφεύγουμε.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.