Εάν αναρωτηθούμε ποιος είναι ο κρισιμότερος παράγων στη σημερινή κυρίως αρνητική συγκυρία, όλοι θα καταλήξουμε στην ίδια μαγική λέξη, ρευστότητα.

Για να κατανοήσουμε την αξία του cash flow, αρκεί να σκεφτούμε ότι είναι το όργανο – εργαλείο του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και της παρακολούθησης της ρευστότητας.

Παράλληλα, η οικονομική κρίση διαμόρφωσε κυρίως λόγω ‘country risk’ αρνητική ρευστότητα από σημαντικές πηγές – παρόχους όπως:

  • Τράπεζες
  • Πελάτες λόγω καθυστέρησης καταβολών ή/και επισφάλειες
  • Προμηθευτές

Η καθημερινότητα σκληρή και ο χρόνος που αφιερώνεται στη διαχείριση του τομέα, γίνεται όλο και μεγαλύτερος. Εξάλλου, είναι ο πλέον κρίσιμος τομέας βιωσιμότητας και άρα το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στόχος μας, να συμβάλλουμε στη συνολική προσπάθεια, ιδιαίτερα σήμερα όπου ο ρόλος της ρευστότητας είναι περισσότερο κυρίαρχος και το σημαντικότερο η ύπαρξή της δεν είναι δεδομένη.

Σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, προσπαθούμε να απεικονίσουμε τις μελλοντικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους, με προϋπόθεση τη σωστή οργάνωση του ταμείου και του ‘credit control’. Βοηθάμε τους πελάτες μας να αποφύγουν και να βρεθούν αντιμέτωποι με δυσάρεστες καταστάσεις απρόβλεπτης έλλειψης ρευστότητας, οι οποίες να επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία της επιχείρησης, αλλά και στη φήμη της, έναντι των βασικών πιστωτών.

Η βασικότερη μας υποστήριξη είναι η επικέντρωσή μας, στη λειτουργική ρευστότητα. Δηλαδή σε εκείνη τη ρευστότητα που παράγεται από την ίδια τη λειτουργία της επιχείρησης και η οποία έχει να κάνει με έννοιες όπως:

  • Ανταγωνιστικότητα
  • Εμπιστοσύνη
  • Σταθερότητα
  • Επιμονή και υπομονή

Η αξία του τομέα αναδεικνύει την σημασία μιας συνεργασίας μας. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.