Χώρες, οργανισμοί, επιχειρήσεις, τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, αξιολογούνται μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών και η αξιολόγηση αυτή αποκτά καίρια σημασία για την επιχειρηματική τους δράση.

Θα υπάρξει χρηματοδότηση;

Θα χορηγηθεί πίστωση;

Θα λάβει επιδότηση;

Θα ασφαλιστεί;

Θα λάβει πίστωση από τους προμηθευτές;

Θα μετέχει σε οργανισμούς ή επιμέρους συνδέσμους;

Πολύ μεγάλα διακυβεύματα για να τα αφήνουμε χωρίς εποπτεία.

Η τάση τείνει σε όλο και μεγαλύτερη επίπτωση των δεικτών σε όλο και περισσότερα πεδία. Δείκτες βιωσιμότητας χρέους, δείκτες πιστοληπτικής διαβάθμισης. Είναι ένας ιδιαίτερα εξειδικευμένος κλάδος. Η πρόσβαση στη μεθοδολογία του, χωρίς το εφόδιο της γνώσης δε δύναται.

Στην BSS, κυρίως στα πλαίσια της συμβουλευτικής υποστήριξης έχουμε στελέχη, τα οποία πέρασαν και έφτασαν μέχρι και την διεύθυνση οργανισμών αξιολόγησης. Έχουμε τα εργαλεία της πιστοληπτικής διαβάθμισης, γνωρίζοντας τις πρακτικές τεχνικές, που θα οδηγήσουν στην αναβάθμισή της.

Μέσω αυτής της εργασίας, οι πελάτες που συμβουλεύουμε, αποκτούν πρόσβαση σε πολύ οικονομικά τραπεζικά κεφάλαια, που εγγυώνται την ασφάλισή τους, αξιολογούνται ως αξιόχρεοι και τελικώς αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Μαζί στο μέλλον αξιοποιώντας:

  • Εμπειρία 22 ετών
  • Στελέχη με μεγάλη γνώση των οργανισμών αξιολόγησης
  • Μεθοδολογία
  • Επιμονή
  • Αξιοπιστία
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Αποτελεσματικότητα

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.