Το 92% των επιχειρήσεων στο εξωτερικό, έχουν οργανωμένη οικονομική διεύθυνση. Το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών καλύπτει την ανάγκη της μέσω εξωτερικής συνεργασίας. Άρα οι αγορές μας δείχνουν το δρόμο.

Συντριπτικό ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Ταυτοχρόνως το ιδιαίτερα πολύπλοκο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον καθιστά απόλυτη ανάγκη την υπηρεσία του οικονομικού διευθυντή.

Όμως σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει το σταθερό μέγεθος εργασιών για έναν εσωτερικό οικονομικό διευθυντή, σε άλλες το κόστος ενός μισθωτού οικονομικού διευθυντή δεν μπορεί να καλυφθεί και σε ορισμένες υπάρχει η ανάγκη ενίσχυσης των εσωτερικών τμημάτων με την οπτική του εξωτερικού συμβούλου.

Ο ιδρυτής μας διέβλεψε την ανάγκη και το κενό που υπήρχε στην ελληνική αγορά, έγινε έρευνα αγοράς και ήταν ένας από τους λόγους που μας οδήγησαν στην ίδρυση της BSS.

Ήρθε η ώρα οι ανάγκες να συναντηθούν με τις λύσεις.

Στην “Bulding Solid Success”, η οικονομική διεύθυνση εντάσσσεται στον πυλώνα της συμβουλευτικής υποστήριξης.

Καλύπτουμε το έργο του οικονομικού διευθυντή με την εμπειρία εκατοντάδων έργων, σε διάφορους κλάδους δραστηριότητας, έχοντας αίσθηση των ευρύτερων οικονομικών εξελίξεων.

Εποπτεύουμε το λογιστήριο.

Οργανώνουμε το χρηματοοικονομικό management.

Διαμορφώνουμε εργαλεία παρακολούθησης.

Συμμετέχουμε στο risk management και την στρατηγική.

Εποπτεύουμε την πιστοδοτική πολιτική, το κεφάλαιο κίνησης και το budget.

Συνεργαζόμαστε με τους ορκωτούς ελεγκτές.

Διαχειριζόμαστε τις σχέσης της επιχείρησης με τους τρίτους, πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες.

Μαζί στο μέλλον αξιοποιώντας:

  • Εμπειρία 22 ετών
  • Γνώση 40 στελεχών
  • Αξιοπιστία
  • Τεχνογνωσία
  • Ταχύτητα
  • Κατανόηση της ελληνικής πραγματικότητας

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.