Το 92% των επιχειρήσεων στο εξωτερικό, έχουν οργανωμένη οικονομική διεύθυνση. Το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών καλύπτει την ανάγκη της, μέσω της εξωτερικής συνεργασίας. Άρα, οι αγορές, μας δείχνουν το δρόμο.

Ένα πραγματικά σημαντικό ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Ταυτοχρόνως το ιδιαίτερα πολύπλοκο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον καθιστά αναγκαία την παρουσία του οικονομικού διευθυντή.

Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει το σταθερό μέγεθος εργασιών για έναν εσωτερικό οικονομικό διευθυντή, ενώ σε άλλες το κόστος ενός μισθωτού οικονομικού διευθυντή είναι αδύνατο να καλυφθεί. Τέλος, σε ορισμένες υπάρχει η ανάγκη ενίσχυσης των εσωτερικών τμημάτων με τη οπτική του εξωτερικού συμβούλου.

Ο ιδρυτής μας διέκρινε την αναγκαιότητα και το κενό που υπήρχε στην ελληνική αγορά, στη συνέχεια μετατράπηκε σε έρευνα αγοράς και ήταν ένας από τους λόγους που μας οδήγησαν στην ίδρυση της BSS.

 

Ήρθε η ώρα οι ανάγκες να συναντηθούν με τις λύσεις.

Στην “Bulding Solid Success”, η οικονομική διεύθυνση εντάσσεται στον πυλώνα της συμβουλευτικής υποστήριξης.

Καλύπτουμε το έργο του οικονομικού διευθυντή με την εμπειρία εκατοντάδων έργων, σε διάφορους κλάδους δραστηριότητας, έχοντας αίσθηση των ευρύτερων οικονομικών εξελίξεων.

Εποπτεύουμε το λογιστήριο.

Οργανώνουμε το χρηματοοικονομικό Management.

Διαμορφώνουμε εργαλεία παρακολούθησης.

Συμμετέχουμε στο Risk Management και την στρατηγική.

Εποπτεύουμε την πιστοδοτική πολιτική, το κεφάλαιο κίνησης και το budget.

Συνεργαζόμαστε με τους ορκωτούς ελεγκτές.

Διαχειριζόμαστε τις σχέσης της επιχείρησης με τους τρίτους, πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες.

Μαζί στο μέλλον αξιοποιώντας:

  • Εμπειρία 22 ετών
  • Γνώση 40 στελεχών
  • Αξιοπιστία
  • Τεχνογνωσία
  • Ταχύτητα
  • Κατανόηση της ελληνικής πραγματικότητας

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.