Βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησής σας

Λειτουργική Αναδιάρθρωση

Ενώ τα σχεδόν δέκα έτη οικονομικής κρίσης και τα άλλα δύο σχεδόν πανδημίας, έχουν αφήσει τα σημάδια τους σε ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων ή/και ελευθέρων επαγγελματιών, έχουμε μπροστά μας άμεση την ανάγκη για συμμετοχή στις εξελίξεις ανάπτυξης που ήδη διαμορφώνονται.

Διαμορφώστε τις προϋποθέσεις για σημαντική βελτίωση στην απόδοση της εταιρείας σας & αναδιοργανώστε τις λειτουργίες με επίκεντρο την ανάπτυξη.

Η BSS προσεγγίζει ολιστικά την επιχειρηματική μονάδα, μέσα από διαδικασίες

 1. Διαγνωστικού ελέγχου
 2. Αναζήτησης τομέων Βελτίωσης, Προτάσεων & Λύσεων
 3. Συμμετοχής σε Ομάδες Υλοποίησης των Δράσεων Αποκατάστασης

Η μέθοδός μας είναι PDCA – PLAN DO CHECK ACT

 • Αποτύπωση της επιχειρηματικής στρατηγικής.
 • Ανάπτυξη νέων τομέων επιχειρηματικής δράσης.
 • Μελέτη της οργανωτικής δομής.
 • Αναδιάρθρωση τραπεζικών σχέσεων.
 • Μείωση των λειτουργικών εξόδων.
 • Βελτίωση ρευστότητας.
 • Μεταρρύθμιση της οργανωτικής δομής, όπου απαιτείται.
 • Αναζήτηση κεφαλαίων για την υποστήριξη της επιχειρηματικής στρατηγικής.
 • Ενδυνάμωση της διαχείρισης με άτομα με σημαντική εμπειρία.
 • Χρηματοοικονομικό reporting με έμφαση σε αξιολόγηση δεικτών απόδοσης – KPIs.
 • Διαμόρφωση μοντέλου αξιολόγησης του προσωπικού με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
Μέσα από όλη αυτή τη δομημένη διαδικασία, διασφαλίζουμε ότι οι επιχειρήσεις – πελάτες μας συμμετέχουν από θέση ισχύος στις εξελίξεις, που αναμένονται ραγδαίες και θετικές.
ΜΑΖΙ απολαμβάνουμε ένα νέο και υγιές επιχειρηματικό ξεκίνημα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.