Για εμάς στη BSS, η οργάνωση και η ανάπτυξη πωλήσεων, έρχεται μέσα από την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών τους. Οι λύσεις που παρέχουμε είναι ολιστικές, ρεαλιστικές, μετρήσιμες και εστιάζουν στην ενδυνάμωση της απόδοσης των στελεχών με τρόπο που να καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς και ευθυγραμμίζοντας έτσι τους στόχους της επιχείρησης.

Η οργάνωση και η ανάπτυξη πωλήσεων περιλαμβάνει σημαντικά πεδία:

 • Τη μελέτη του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης
 • Την οικονομική της κατάσταση
 • Τους προμηθευτές
 • Τα κανάλια διανομής
 • Τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας
 • Το πελατολόγιο

Αναλύουμε:

 • Tα δυνατά, αδύνατα σημεία της επιχείρησης
 • Εντοπίζουμε ευκαιρίες
 • Καθορίζουμε στόχους ανάπτυξης αγορών, επέκταση
 • Βελτίωση κερδοφορίας
 • Σχεδιάζουμε εξατομικευμένη στρατηγική Marketing

Εστιάζουμε στη στρατηγική ανάπτυξη ώστε να φέρουμε κοντά τη διοίκηση των πωλήσεων και τους πωλητές, αξιολογώντας τις μεθοδολογίες που θα εφαρμοστούν σε συνδυασμό με τις ενέργειες και τις ικανότητες των πωλητών.

 • Εφαρμόζει η ομάδα πωλήσεων την στρατηγική που έχετε αποφασίσει;
 • Πώς θα εφαρμοστεί η στρατηγική δίχως ανακολουθίες;
 • Ποια ή υπεραξία που δημιουργούν οι πωλητές;
 • Πώς οι πωλητές επικοινωνούν με τους πελάτες;
 • Αναγνωρίζουν τα διαφορετικά στυλ αγοραστών για εξατομικευμένη διερεύνηση αναγκών και εξυπηρέτηση;
 • Πώς οι πωλητές θα αναγνωρίσουν το μοτίβο της πώλησης και θα
 • προετοιμαστούν αναλόγως;
 • Πόσο καλά γνωρίζουν οι πωλητές τους μεγάλους λογαριασμούς;
 • Πώς παρακινείτε και πώς ενισχύετε την ομάδα πωλήσεών σας;

Τα εργαλεία πωλήσεων που χρησιμοποιούμε, συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις προκλήσεις της αγοράς. Βοηθάνε πραγματικά, στην εύκολη και σαφή καθοδήγηση της ομάδας σας, μετράνε ποιοτικά αποτελέσματα και αντικειμενικά τη σχέση με τους πελάτες σας.

Η αύξηση των πωλήσεων, δεν είναι μόνο τεχνικές πωλήσεων. Αλλά η ικανότητα, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ομάδας πωλήσεων, η διαμόρφωση ενός συνεχούς προγράμματος ανάπτυξης & παρακολούθησης.

Εμείς στη BSS, σε συνεργασία με τους πελάτες μας, χαρτογραφούμε την εφαρμογή της στρατηγικής πωλήσεων, με ολοκληρωμένο σχέδιο κερδοφορίας και ταμειακών ροών. Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάζουμε το μοντέλο πώλησης με βάση τις ανάγκες της αγοράς και τους στόχους της επιχείρησης, φροντίζοντας για μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα μας οδηγήσει μαζί στο μέλλον!

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.