Φανταστείτε τον κόσμο των επιχειρήσεων χωρίς συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Τα προϊόντα θα αποτύχουν, οι υπηρεσίες θα απογοητεύσουν, το κόστος θα αυξηθεί και όλοι, ειδικά οι πελάτες σας, θα είναι δυσαρεστημένοι.

Η ‘Πιστοποίηση 9001’, καθορίζει ένα σύνολο ενεργειών, που ορίζονται ως πρότυπες διαδικασίες.

Διασφαλίζει την Εταιρία :

  • Καθορίζοντας εταιρικούς στόχους
  • Επιβλέπει την επίτευξη των στόχων αυτών
  • Ελέγχει και αναπροσαρμόζεται έγκαιρα

Εξασφαλίζει στον Πελάτη :

  • επιχειρηματική συνέχεια και συνέπεια
  • ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών του

Έχουν αναπτυχθεί, πάνω από 23.000 διεθνή πρότυπα για νέες τεχνολογίες. Μεταξύ αυτών και περιβαλλοντικά, όπως ποιότητα αέρα, νερού, εδάφους, εκπομπές αερίων και ακτινοβολίας, καθώς και περιβαλλοντική απόδοση των προϊόντων.

Οι επιχειρήσεις, μέσω αυτής της διαδικασίας, δείχνουν ότι σέβονται την τήρηση διεθνών προτύπων ποιότητας και κινδύνου. Η πιστοποίηση επιπροσθέτως, είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τη δέσμευση ενός προμηθευτή, ενός επιδοτούμενου ‘project’, μιας χρηματοδότησης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.