Στο σύγχρονο κόσμο της ανοιχτής αγοράς και της πληθώρας επιλογών η πιστότητα των πελατών, είναι μεγάλη πρόκληση για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης για την προστασία των δεδομένων των καταναλωτών, ανακόπτει την πορεία της ψηφιακής οικονομίας και πολύ πιθανώς της επιχείρησής σας. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των καταναλωτών εμπιστεύονται ότι, έχουν νόμιμη και δίκαιη μεταχείριση των προσωπικών τους δεδομένων.

Για να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας, την αύξηση του κύκλου εργασιών σας, στην πιστότητα και στη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες σας, εμείς στη BSS, αναλαμβάνουμε τη μελέτη συμμόρφωσης ‘GDPR’, ώστε να προστατεύσετε τα δικαιώματα των ατόμων – πελατών, που σας δίνουν τα δεδομένα τους.

Μεριμνούμε για τη συγκατάθεση των στοιχείων των πελατών σας, από το σχεδιασμό, ακολουθώντας τα βήματα:

 • Επικοινωνία
 • Συγκατάθεση
 • Πρόσβαση & δυνατότητα μεταφοράς στοιχείων από τον πελάτη
 • Προειδοποιήσεις
 • Διαγραφή δεδομένων
 • Δημιουργία προφίλ
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Προστασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων όπως τα δεδομένα υγείας
 • Δυνατότητα εξαίρεσης από πρακτικές Marketing
 • Δεδομένα ανηλίκων
 • Διαβίβαση δεδομένων εκτός ΕΕ
 • Υπεύθυνος τήρησης GDPR

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, παρακολουθεί τη συμμόρφωση, οι εργασίες τους συντονίζονται σε επίπεδο ΕΕ. Το κόστος της παραβίασης των κανόνων μπορεί να είναι υψηλό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.