ΤΟ ‘GDPR’, απαιτεί από τις επιχειρήσεις :

 • Να συλλέγουν, να χρησιμοποιούν και να αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα, για να ορίσουν μια νόμιμη βάση, την οποία η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει για να εξηγήσει τη χρήση των προσωπικών δεδομένων της.
 • Αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ότι έχουν τη συγκατάθεση του ατόμου ή στα πλαίσια εκτέλεσης μιας σύμβασης ή για το ζωτικό συμφέρον του ατόμου ή ό,τι είναι νομικά υποχρεωμένες.
 • Κάθε κομμάτι προσωπικών δεδομένων, που κατέχει μια επιχείρηση πρέπει να αιτιολογείται, σύμφωνα με τις παρακάτω έξι αρχές:
 1. Τα δεδομένα επεξεργάζονται δίκαια, νόμιμα και με διαφανή τρόπο.
 2. Τα δεδομένα συλλέγονται για συγκεκριμένους σκοπούς.
 3. Τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείτε για τους λόγους της επεξεργασίας.
 4. Τα δεδομένα είναι ακριβή και ό,τι λαμβάνει εύλογα μέτρα για τη διασφάλιση της ακρίβειάς τους.
 5. Τα δεδομένα φυλάσσονται με ασφάλεια και προστατεύονται από παράνομη πρόσβαση, τυχαία απώλεια ή ζημιά.
 6. Τα δεδομένα περιορίζονται στο ελάχιστο και αποθηκεύονται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.