Τα οφέλη στην Ελληνική οικονομία για χιλιάδες επιχειρήσεις, ανοίγουν το δρόμο για μια δεύτερη ευκαιρία εξυγίανσης και ανάπτυξης στο μέλλον.

Εμείς στη ΒSS, υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις ώστε,

 • να προληφθεί η μετατροπή των οφειλών τους σε ληξιπρόθεσμες
 • να αναλάβουμε σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, τη σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Βιωσιμότητας Δανειακών Υποχρεώσεων
 • να χαράξουμε την κατάλληλη στρατηγική σε βάθος χρόνου
 • να αναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις με τους διάφορους φορείς,
 • να οδηγήσουμε την επιχείρηση σε υγιή & λειτουργικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Πώς μπορεί να γίνει επιτυχής μια δεύτερη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, ώστε να απαλλαγούν από τα χρέη του παρελθόντος και να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα;

Ο ρόλος μας, ως Ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων, είναι να βρισκόμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ώστε να κατανοούμε, να αναλύουμε τις ποικίλες παραμέτρους σε μια οικονομική τους δυσκολία, παρέχοντάς τους την λύση, μέσα από την Προσωπική Οικονομική Συμβουλή. Γιατί η συμβουλή δε νοείται, αν δε συνοδεύεται από την λύση για μια προοπτική, που θα μας οδηγήσει μαζί στο μέλλον.

Το γεγονός ότι μια επιχείρηση

 1. δεν είναι βιώσιμη
 2. ή παραμένει στάσιμη

Δεν σημαίνει αυτόματα ότι δεν μπορεί

 1. να βελτιωθεί
 2. να ανακάμψει
 3. και τελικά να επιβιώσει

Οι όροι «Eταιρική Aναδιάρθρωση» – “Corporate Reconstruction” και «Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων» – “Business Process Re-engineering” BPR, έχουν στρατηγική σημασία για κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση και τη φάση ανάπτυξης στην οποία αυτή βρίσκεται.

Μια αποτελεσματική αναδιάρθρωση, μπορεί να οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε νέο ξεκίνημα, τα αποτελέσματα της οποίας, μπορεί να είναι το ίδιο θεαματικά.

 • είτε η επιχείρηση αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα
 • είτε δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά προβλέπεται ότι θα αντιμετωπίσει στο μέλλον
 • είτε έχει πολύ ικανοποιητική πορεία και βλέπει τον ανασχεδιασμό σαν έναν τρόπο, μια ευκαιρία, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό

Βάσει νόμου, υπάγονται:

 • όλες οι μικρές
 • μεσαίες
 • και μεγάλες επιχειρήσεις

 

Στόχος του νέου νόμου δεν είναι απλά να υπάρξει λύση για τα προβλήματα λίγων μεγάλων επιχειρήσεων αλλά κυρίως να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στις εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας.

Πλέον οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα:

 • ορθολογικής διευθέτησης των συνολικών οφειλών τους, ταυτόχρονα με όλους τους πιστωτές
 • να πραγματοποιήσουν γενναίες μειώσεις επιτοκίων, επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής έως και διαγραφές οφειλών

Η ρύθμιση θα αφορά βεβαιωμένες οφειλές:

 • προς τράπεζες
 • εφορίες
 • ασφαλιστικά ταμεία
 • οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
 • προμηθευτές και λοιπούς ιδιώτες

Η αναδιάρθρωση, θεωρείται σαν μια από τις πιο γνωστές μεθόδους

πραγματοποίησης επιχειρησιακής αλλαγής βοηθώντας την επιχείρηση:

 • να επιβιώσει στα πλαίσια του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
 • να δημιουργήσει εκ νέου τις διαδικασίες για μια μακροπρόθεσμη επιτυχία
 • να έχει τον έλεγχο των υποθέσεων της σύμφωνα με τις λύσεις, προτάσεις τις οποίες η ίδια προτείνει
 • να επωφελείται οικονομικά καθότι εξοικονομεί χρόνο, επομένως και χρήματα με την μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών
 • να αισθάνεται δικαιοσύνη, καθώς η λύση που θα προκριθεί θα περιέχει και τις δικές του απόψεις, ανάγκες, πεποιθήσεις, τις οποίες ελεύθερα θα έχει εκφράσει
 • να αισθανθεί ασφάλεια γιατί η όλη διαδικασία διέπεται από εμπιστευτικότητα, εχεμύθεια
 • να ενισχυθεί η αυτοδέσμευση, η πειθαρχία και ο αυτοσεβασμός της, καθώς θα κληθεί να εφαρμόσει και να τηρήσει την λύση που επέλεξε

Με την BSS έχετε σύμμαχο την :

 • Εμπειρία σε περισσότερες από 900 υποθέσεις Εξωδικαστικού μηχανισμού
 • Επιτυχία 78%
 • Άριστη διαπραγματευτική ικανότητα με πιστωτές
 • Δυνατή σχέση με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Εχεμύθεια
 • Συνέπεια
 • Ευελιξία
 • Ηθική
 • Εμπιστοσύνη

 

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.