Η επιχειρηματικότητα υπακούει σε κανόνες και προσαρμόζεται ε απαιτήσεις. Η ανάγκη για εναρμόνιση των επιχειρήσεων βάσει Διεθνών Πρότυπων – Συστημάτων Διαχείρισης και Διασφάλισης ποιότητας, είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

 • ISO 9001: 2015 – Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • ISO 14001:2015 – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • ISO 22000:2018 (HACCP) – Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων.
 • ISO 27001: 2013 – Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών.

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας ‘ISO 9001’, θα βοηθήσει την επιχείρησή σας, να επικεντρωθεί στις πιο κρίσιμες δραστηριότητες και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της. Οι διαδικασίες που αναπτύσσονται, μπορούν να οδηγήσουν σε πολλαπλά οφέλη.

 • Βελτιωμένες διαδικασίες εύρυθμης λειτουργίας
 • Στόχευση λήψη αποφάσεων
 • Αύξηση εσόδων
 • Υποστήριξη και άλλα βιομηχανικά πρότυπα
 • Αξιοπιστία και βελτιωμένη αντίληψη
 • Τυπική προϋπόθεση στις συνεργασίες με κρατικούς φορείς
 • Μείωση του κόστους
 • Μεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών
 • Βελτίωση απόδοσης του προσωπικού

Η πιστοποίηση αλλάζει τον τρόπο που εργαζόμαστε.

Μας βοηθάει να επικεντρωθούμε περισσότερο στους πελάτες, να δημιουργήσουμε ισχυρότερη ηγεσία, να αυξήσουμε την συμμετοχή  των ανθρώπων μας, να απλοποιήσουμε τις εταιρικές διαδικασίες , να λάβουμε αποφάσεις χρησιμοποιώντας κάθε εταιρικό πόρο και να ενισχύσουμε τη θέση μας στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.