Τα ταχύτατα αντανακλαστικά μας και η προσήλωση στην οργάνωση, μας βοηθούν να οδηγήσουμε τις σύγχρονες επιχειρήσεις στο μέλλον, καθώς αναλαμβάνουμε τη λειτουργική τους οργάνωση.

Οι Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας – ‘ISO’, καθώς και η συμμόρφωση με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ‘GDPR’, δεν είναι πολυτέλεια ούτε θέμα υποχρέωσης, αλλά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η ορθή συμμόρφωση με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και η τήρηση των μέτρων, για την ασφάλεια και τη διαχείριση των πληροφοριών του οργανισμού, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υποχρέωση, καθώς δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έναντι των λοιπών επιχειρήσεων, τηρώντας συνεχείς διαδικασίες αυτοβελτίωσης.

Πιστοποίηση Διαδικασιών

Πιστοποίησε τις Διαδικασίες για Αυτοβελτίωση & Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα στην Επιχείρησή σου.

Οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις που επιλέγουν την πιστοποίηση ‘ISO 9001’, τη συμμόρφωση προστασίας δεδομένων ‘GDPR’, και την πιστοποίηση ‘COVID Shield’ ως μέρος της συνολικής εταιρικής στρατηγικής, επιτυγχάνουν καλύτερη αποτελεσματικότητα και αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έναντι των λοιπών επιχειρήσεων, με συνεχείς διαδικασίες αυτοβελτίωσης.

Εμείς στη BSS, εστιάζουμε στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, έχουμε στο επίκεντρο των επιχειρησιακών δομών την πιστοποίηση ποιότητας των διαδικασιών την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων & πληροφοριών, όχι ως μια υποστηρικτική λειτουργία, αλλά ως μια επιχειρηματική στρατηγική διασφάλισης ποιότητας. Μας ενδιαφέρει η ουσία της επιχειρησιακής οργάνωσης και όχι η γραφειοκρατική διάσταση της πιστοποίησης.

Η ανάγκη αλλαγής κουλτούρας με άξονα την αντιμετώπιση των προκλήσεων, θεωρείται επιτακτική για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων απέναντι στους διεθνείς οργανισμούς.

ISO 9001

Φανταστείτε τον κόσμο των επιχειρήσεων χωρίς συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Τα προϊόντα θα αποτύχουν, οι υπηρεσίες θα απογοητεύσουν, το κόστος θα αυξηθεί και όλοι, ειδικά οι πελάτες σας, θα είναι δυσαρεστημένοι.

Η ‘Πιστοποίηση 9001’, καθορίζει ένα σύνολο ενεργειών, που ορίζονται ως πρότυπες διαδικασίες.

Περισσότερα
Πιστοποίησε προϊόντα και υπηρεσίες για ικανοποιημένους πελάτες

Διεθνή Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης

Δώσε Ποιότητα και Αξία στη Λειτουργία της Επιχείρησής σου.

Η επιχειρηματικότητα υπακούει σε κανόνες και προσαρμόζεται ε απαιτήσεις. Η ανάγκη για εναρμόνιση των επιχειρήσεων βάσει Διεθνών Πρότυπων – Συστημάτων Διαχείρισης και Διασφάλισης ποιότητας, είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

  • ISO 9001: 2015 – Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 14001:2015 – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
  • ISO 22000:2018 (HACCP) – Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων.
  • ISO 27001: 2013 – Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών.
Περισσότερα

Προϋποθέσεις ISO 9001

Ακολούθησε το Οργανόγραμμα ‘ISO’, για το Μέλλον της Επιχείρησής σου.

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις, για να πιστοποιηθείτε σύμφωνα με το ‘ISO 9001’;

Στη γλώσσα των προτύπων, οι προϋποθέσεις λέγονται απαιτήσεις. Το πρότυπο ‘ISO 9001’, είναι ένα σύνολο καταγεγραμμένων απαιτήσεων για τα συστήματα ποιότητας, που θα αναβαθμίσουν το μέλλον της επιχείρησής σου.

Περισσότερα

GDPR

GDPR Ασφάλεια στην Ανταλλαγή Πληροφοριών & Δεδομένων.

‘GDPR’, είναι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016 για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την ασφάλεια της ιδιωτικής ζωής των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018. Ήρθε και αντικατέστησε το τελευταίο σημαντικό κομμάτι της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, «Περί Απορρήτου της ΕΕ», που χρονολογείται από το 1995, πριν από τη Facebook και Google εποχή.

Πολλά έχουν αλλάξει από τότε, ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο από τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, ο ρόλος της ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων στη ζωή μας, οπότε ο Κανονισμός ενημερώθηκε.

Περισσότερα

Φύλαξη - Διαχείριση Δεδομένων

Ολοκληρωμένη Φύλαξη & Διαχείριση Δεδομένων Νόμιμα και Δίκαια.

ΤΟ ‘GDPR’, απαιτεί από τις επιχειρήσεις :

  • Να συλλέγουν, να χρησιμοποιούν και να αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα, για να ορίσουν μια νόμιμη βάση, την οποία η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει για να εξηγήσει τη χρήση των προσωπικών δεδομένων της.
  • Αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ότι έχουν τη συγκατάθεση του ατόμου ή στα πλαίσια εκτέλεσης μιας σύμβασης ή για το ζωτικό συμφέρον του ατόμου ή ό,τι είναι νομικά υποχρεωμένες.
  • Κάθε κομμάτι προσωπικών δεδομένων, που κατέχει μια επιχείρηση πρέπει να αιτιολογείται.
Περισσότερα

Data Protection Officer

Στο σύγχρονο κόσμο της ανοιχτής αγοράς και της πληθώρας επιλογών η πιστότητα των πελατών, είναι μεγάλη πρόκληση για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης για την προστασία των δεδομένων των καταναλωτών, ανακόπτει την πορεία της ψηφιακής οικονομίας και πολύ πιθανώς της επιχείρησής σας. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των καταναλωτών εμπιστεύονται ότι, έχουν νόμιμη και δίκαιη μεταχείριση των προσωπικών τους δεδομένων.

Περισσότερα

Οφέλη Επιχειρήσεων

Ανακάλυψε το Εργαλείο της ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ των Πελατών σου

Φροντίζουμε όλες οι επιχειρήσεις, να είναι απολύτως σίγουρες πως όλες οι πληροφορίες/δεδομένα που συλλέγουν, ακολουθούν το νόμιμο τρόπο, ο οποίος εναρμονίζεται με τον Κανονισμό. Επίσης, μεριμνούμε οι επιχειρήσεις να σέβονται τα προσωπικά δεδομένα των κατόχων τους, καθώς και να μπορούν να τα προστατεύουν.

Περισσότερα

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.