Οι υπηρεσίες των ορκωτών ελεγκτών είναι για την «Business Solid Success» ένα εργαλείο με μεγαλύτερη ουσία από απλά δεδομένα και πρότυπα απεικόνισης. Αποτελούν εργαλείο για τον Έλληνα επιχειρηματία και όχι μοχλός περαιτέρω πίεσης.

Θέλουμε στην BSS, να είναι μοχλός ανάπτυξης συνδυάζοντας την παροχή ασφάλειας με την προστιθέμενη αξία. Για αυτό το λόγο στη BSS αναπτυσσόμαστε ταχύτατα και στον κλάδο των Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών, αναπτύσσοντας τη βεντάλια των υπηρεσιών που διαθέτουμε στους πελάτες μας.

Η κατανόηση και ανάλυση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης καθώς και η συγκέντρωση πληροφοριών τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της συνδυάζονται με τις πρακτικές, τους στόχους και τις στρατηγικές που πρεσβεύει η διοίκηση της, με απώτερο σκοπό την ορθή και βέλτιστη απεικόνιση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Στόχος μας είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ορκωτών λογιστών να αποτελέσουν ένα επιπλέον εργαλείο ελέγχου, προσαρμογής και ανάπτυξης για τον επιχειρηματία και όχι ένα ακόμη εμπόδιο στην προσπάθεια βιωσιμότητας της επιχειρήσεως του.

Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με εξειδικευμένες εταιρείες παροχής Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών, με πολυετή εμπειρία στον ελεγκτικό-λογιστικό χώρο και με σημαντική πελατειακή βάση που καλύπτει σχεδόν το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, η εταιρεία μας προσφέρει αποτελεσματική υποστήριξη στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων, με ευελιξία και ποικιλία συνεργαζόμενων φορέων.

Με την BSS έχετε σύμμαχο την:

  • Ολιστική προσέγγιση με τους τομείς μας λογιστικής, ορκωτών ελεγκτών, συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης
  • Ευρύτητα εναλλακτικών.
  • Εχεμύθεια και εμπιστοσύνη
  • Συνέπεια και ταχύτητα
  • Γνώση και διαρκή ενημέρωση
  • Ηθική και συνέπεια
  • Σοβαρότητα και υπευθυνότητα
  • Εμπειρία

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.