Για εμάς στην BSS, ο φορολογικός σχεδιασμός είναι το πρώτο και στέρεο βήμα εφαρμογής της συμβουλευτικής μας προσέγγισης. Σε αυτόν και τις προσαρμογές του βασίζονται πολλά́ από τα δεδομένα εξοικονόμησης πόρων και διασφάλισης της επιχειρηματικής λειτουργιάς.

Προσεγγίσουμε το θέμα με την σοβαρότητα και την  συντηρητική προσέγγιση που επιβάλλεται. Συζητούμε, σχεδιάζουμε με τον επιχειρηματία και υλοποιούμε σε μια ομαδική εργασία.

Έχοντας τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία, παρέχουμε:

 • Φορολογικό σχεδιασμό και προγραμματισμό
 • Οργάνωση σεμιναρίων, επί φορολογικών θεμάτων, για την εκπαίδευση συνεργατών μας & των στελεχών́ των λογιστηρίων των πελατών́ µας
 • Προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών. ‘Transfer Pricing’
 • Συνεργασία & υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή τα Δ.Λ.Π.
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο).
 • Φορολογικές Υπηρεσίες εξειδικευμένου & στοχευμένου διαγνωστικού ελέγχου της εταιρείας σας
 • Φορολογία Μεταβιβάσεων Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών
 • Φορολογικές γνωματεύσεις για συναλλαγές όπου η φορολογική εφαρμογή είναι ασαφής.

Με την BSS έχετε σύμμαχο την:

 • Μεγάλη της εμπειρία
 • Εχεμύθεια και εμπιστοσύνη
 • Τεχνογνωσία της σε θέματα φορολογικών ελέγχων
 • Ολιστική προσέγγιση με τους τομείς μας λογιστικής, ορκωτών ελεγκτών, συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης
 • Γνώση και διαρκή ενημέρωση
 • Ευελιξία
 • Ηθική και συνέπεια
 • Σοβαρότητα και υπευθυνότητα
 • Εμπιστοσύνη

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.