Οι μεγάλες μεταβολές των εργατικών θεμάτων και η εξέλιξη στα θέματα  μισθοδοσίας διαμορφώνουν την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων ώστε να αποφεύγονται τα σφάλματα και οι κίνδυνοι της εργατικής νομοθεσίας.

Έχοντας δομημένη ομάδα υποστήριξης παρέχουμε:

 • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας
 • Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον Μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας σας, σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων της Εταιρείας σας.
 • Παραγωγή λογιστικού άρθρου για την ενημέρωση των βιβλίων της εταιρείας.
 • Προετοιμασία και Σύνταξη και ηλεκτρονική αποστολή αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο
 • Σύνταξη και αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την πληρωμή των μισθών των εργαζομένων σας.
 • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή αρχείου για την υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ), ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων,  καταγγελιών κλπ.
 • Απογραφή στο ΕΦΚΑ καθώς και σε Επικουρικά ταμεία, Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
 • Σύνταξη – υποβολή των εισφορών ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.
 • Επεξεργασία μισθοδοσίας για αλλοδαπό προσωπικό ή ανώτατα στελέχη
 • Ενημέρωση για τυχόν συμμετοχή της εταιρείας σε επιδοτούμενα προγράμματα  εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.
 • Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού .
 • Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για υποστήριξη σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
 • Άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των αλλαγών σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας

 Με την BSS έχετε σύμμαχο την:

 • Εχεμύθεια και εμπιστοσύνη
 • Συνέπεια
 • Ολιστική προσέγγιση με τους τομείς μας λογιστικής, ορκωτών ελεγκτών, συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης
 • Γνώση και διαρκή ενημέρωση
 • Ευελιξία
 • Ηθική και συνέπεια
 • Σοβαρότητα και υπευθυνότητα
 • Εμπειρία
 • Γνώση των μεθόδων διαχείρισης προσωπικού

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.