Οι μεγάλες μεταβολές των εργατικών θεμάτων και η εξέλιξη στα θέματα  μισθοδοσίας διαμορφώνουν την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων ώστε να αποφεύγονται τα σφάλματα και οι κίνδυνοι της εργατικής νομοθεσίας.

Έχοντας δομημένη ομάδα υποστήριξης παρέχουμε:

  • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας
  • Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον Μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας σας, σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων της Εταιρείας σας.
  • Παραγωγή λογιστικού άρθρου για την ενημέρωση των βιβλίων της εταιρείας.
  • Προετοιμασία και Σύνταξη και ηλεκτρονική αποστολή αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο
  • Σύνταξη και αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την πληρωμή των μισθών των εργαζομένων σας.
  • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή αρχείου για την υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ), ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων,  καταγγελιών κλπ.
  • Απογραφή στο ΕΦΚΑ καθώς και σε Επικουρικά ταμεία, Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
  • Σύνταξη – υποβολή των εισφορών ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.
  • Επεξεργασία μισθοδοσίας για αλλοδαπό προσωπικό ή ανώτατα στελέχη
  • Ενημέρωση για τυχόν συμμετοχή της εταιρείας σε επιδοτούμενα προγράμματα  εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.
  • Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού .
  • Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για υποστήριξη σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
  • Άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των αλλαγών σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας

 Με την BSS έχετε σύμμαχο την:

  • Εχεμύθεια και εμπιστοσύνη
  • Συνέπεια
  • Ολιστική προσέγγιση με τους τομείς μας λογιστικής, ορκωτών ελεγκτών, συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης
  • Γνώση και διαρκή ενημέρωση
  • Ευελιξία
  • Ηθική και συνέπεια
  • Σοβαρότητα και υπευθυνότητα
  • Εμπειρία
  • Γνώση των μεθόδων διαχείρισης προσωπικού

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.