Η ευελιξία μας, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την ασταμάτητη πληροφόρηση μας για τις εξελίξεις, μας φέρνει σε θέση ισχύος. Στο σύνθετο φορολογικό σύστημα της χωράς -με συνέχεις αλλαγές σε φορολογικά και εργατικά θέματα- επιτυγχάνουμε την άμεση ενημέρωση των συνεργατών μας, διαμορφώνοντας εξατομικευμένες προτάσεις, αξιοποιώντας το νέο πλαίσιο κάθε φορά προς όφελος τους.

Λογιστικές Yπηρεσίες

Η λογιστική με την φιλοσοφία του ενδιαφέροντος και υπό́ το πρίσμα της ηθικής.

Η BSS, δημιουργήθηκε πριν από 25 έτη. Τότε, ο CEO εισέπραττε πολλαπλά παράπονα επιχειρηματικών πελατών για την πολυπλοκότητα των λογιστικών θεμάτων και τη δυσκολία να βρεθεί μια υποστήριξη στηριζόμενη στο ενδιαφέρον και την ευελιξία των διαρκών μεταβολών.

Καταφέραμε να δημιουργήσουμε έναν πυλώνα υποστήριξης με όλα αυτά τα δεδομένα.

Περισσότερα

Φορολογικές Yπηρεσίες

Ο φορολογικός σχεδιασμός, μέσα από́ την φιλοσοφία της υπεύθυνης και ασφαλούς πολιτικής.

Για εμάς στην BSS, ο φορολογικός σχεδιασμός είναι το πρώτο και στέρεο βήμα εφαρμογής της συμβουλευτικής μας προσέγγισης. Σε αυτόν και τις προσαρμογές του βασίζονται πολλά́ από τα δεδομένα εξοικονόμησης πόρων και διασφάλισης της επιχειρηματικής λειτουργιάς.

Προσεγγίσουμε το θέμα με την σοβαρότητα και την  συντηρητική προσέγγιση που επιβάλλεται. Συζητούμε, σχεδιάζουμε με τον επιχειρηματία και υλοποιούμε σε μια ομαδική εργασία.

Περισσότερα

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Μηδενικά Σφάλματα, Ασφαλή Διαχείριση Ασφαλιστικών Ταμείων

Οι μεγάλες μεταβολές των εργατικών θεμάτων και η εξέλιξη στα θέματα  μισθοδοσίας διαμορφώνουν την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων ώστε να αποφεύγονται τα σφάλματα και οι κίνδυνοι της εργατικής νομοθεσίας.

Περισσότερα

Υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών

Υπηρεσίες ορκωτών συμβούλων, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ορκωτού ελέγχου.

Οι υπηρεσίες των ορκωτών ελεγκτών είναι για την «Building Solid Success» ένα εργαλείο με μεγαλύτερη ουσία από απλά δεδομένα και πρότυπα απεικόνισης. Αποτελούν εργαλείο για τον Έλληνα επιχειρηματία και όχι μοχλός περαιτέρω πίεσης.

Θέλουμε στην BSS, να είναι μοχλός ανάπτυξης συνδυάζοντας την παροχή ασφάλειας με την προστιθέμενη αξία. Για αυτό το λόγο στη BSS αναπτυσσόμαστε ταχύτατα και στον κλάδο των Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών, αναπτύσσοντας τη βεντάλια των υπηρεσιών που διαθέτουμε στους πελάτες μας.

Περισσότερα

Εσωτερικός έλεγχος

Ο εσωτερικός έλεγχος, ως εργαλείο ασφαλούς επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων.

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ακόμη μια παρεξηγημένη υπηρεσία. Παράγει σε κάποιους αισθήματα ανησυχίας και φόβου. Όμως είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι μια υπηρεσία που συμβάλει στην διασφάλιση της ασφάλειας.

Παρέχει την δυνατότητα στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών τους και προάγει την εταιρική κουλτούρα ενάντια στην απάτη και την διαφθορά.

Η BSS αναλαμβάνει την υπηρεσία είτε εξ ολοκλήρου ως εξωτερικός συνεργάτης, είτε σε στενή συνεργασία με την υπάρχουσα εσωτερική δομή εσωτερικού ελέγχου για την ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων και αποδόσεων καθώς και των εταιρικών διαδικασιών.

Περισσότερα

Ζήτησε ενημέρωση για όλες τις φορολογικές μεταβολές

Εστιάζουμε στην αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται του φορολογικού συστήματος, πάντα με την εκπροσώπηση και την στήριξη της εξειδικευμένης ομάδας φοροτεχνικών μας.

Σε ένα σύνθετο φορολογικό σύστημα της χώρας, με συνεχείς αλλαγές σε φορολογικά και εργατικά θέματα, επιδιώκουμε τη συγχρονισμένη ενημέρωση μας για όλες τις φοροτεχνικές μεταβολές ώστε να μεταφέρονται έγκαιρα στις επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας εξατομικευμένες προτάσεις για την υπεράσπιση των επενδυτικών τους συμφερόντων.

Βαθιά γνώση του φορολογικού πλαισίου

Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας, είμαστε εδώ να προσφέρουμε τη τεχνογνωσία μας, την πολυετή εμπειρία μας από μια απλή συμμόρφωση με τη νομοθεσία μέχρι τον πολύπλοκο φορολογικό σχεδιασμό, ώστε να αποφύγετε περιττές επιβαρύνσεις και να προστατέψουμε τις επενδύσεις σας.

Η πολυπλοκότητα των φοροτεχνικών θεμάτων απαιτεί γρήγορη προσαρμοστικότητα στις αλλαγές της νομοθεσίας.

Για αυτό στη ΒSS είμαστε δίπλα σας προτείνοντας το ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, αναζητώντας τη βέλτιστη λύση επι φορολογικών θεμάτων, όπου σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη οικονομική μελέτη βάζουμε τις υγιής διαδικασίες για τον φορολογικό έλεγχο της επιχείρησής σας.

 

 

 

Σίγουρη επένδυση

Φορολογικές συμβουλές

Οι επιχειρήσεις οφείλουν άμεση προσαρμογή σε κάθε νέα αλλαγή στον τομέα της φορολογίας, ακολουθώντας τις συμβουλές  της ομάδας των φοροτεχνικών.

Εμείς στη BSS λειτουργούμε με εχεμύθεια, εμπιστοσύνη, προσωπική επαφή με τον επιχειρηματία. Συμβάλλουμε στη λήψη πρωτοβουλιών σχετικά με τροποποιήσεις της φορολογικής νομοθεσίας, υπερασπίζοντας τα συμφέροντα της επιχείρησης.

Ένας φορολογικός έλεγχος μπορεί και πρέπει με σωστούς χειρισμούς να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Έχοντας ουσιαστική γνώση των εφαρμοστέων φορολογικών διατάξεων και της πρακτικής της ελεγκτικής διαδικασίας, αναλαμβάνουμε με επιτυχία την εκπροσώπηση των ελεγχόμενων φορολογουμένων επιχειρήσεων. Το στάδιο αυτό του φορολογικού ελέγχου είναι μείζονος σημασίας, καθώς με σωστές κινήσεις μπορούμε να επιτύχουμε σημαντική μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων και βελτίωση της θέσης της φορολογούμενης επιχείρησης.

Με Εχεμύθεια & Εμπιστευτικότητα

Λογιστική επίβλεψη

Ο σωστός σχεδιασμός για την κατάλληλη Λογιστική επίβλεψη μιας εταιρείας ανεξαρτήτου μεγέθους, είναι πάντα στρατηγικής σημασίας και άρρηκτα συνδεδεμένος με την βιωσιμότητα και την οικονομική ευρωστία της.

Το Λογιστήριο σε κάθε επιχείρηση αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της, ιδίως στη χώρα μας όπου οι νόμοι είναι ασαφείς και αλλάζουν συνεχώς, με αποτέλεσμα τυχόν λογιστικές ή φορολογικές παραλείψεις να έχουν καθοριστική επίδραση.

Εμείς στη ΒSS, διασφαλίζουμε στην επιχείρηση ότι είναι προστατευμένη από τις γνωστές αλλά και άγνωστες προκλήσεις του επιχειρηματικού και φορολογικού περιβάλλοντος, προβλέπουμε μελλοντικές ανάγκες, αξιοποιούμε ευκαιρίες προς όφελός της με αποτελεσματικότητα.

 

Ασφάλεια για την Επιχείρησή σας

Λογιστική

H επίβλεψη Λογιστηρίου, ο έλεγχος μισθοδοσίας, η διαχείριση του προσωπικού, οι λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης ταυτόχρονα, είναι δύσκολο καθήκον για τον επιχειρηματία. Για το λόγο αυτό παρέχουμε ένα εύρος υπηρεσιών που μπορεί να προσαρμοστεί ειδικά στις δικές σας ανάγκες.

Εμείς στη BSS αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη λειτουργία του λογιστηρίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που καθορίζουμε από κοινού, ώστε να απολαμβάνετε πλεονεκτήματα όπως η υποστήριξη από μία έμπειρη ομάδα στελεχών, η βεβαιότητα ότι όλα γίνονται σωστά και η ηρεμία ότι το κόστος είναι ελεγχόμενο.

Η επίβλεψη της λειτουργίας του Λογιστηρίου, η βελτίωση των διαδικασιών και η υποστήριξη των εργαζομένων του τμήματος είναι απαραίτητη ακόμη και στην  περίπτωση που έχετε ήδη στελεχωμένο Λογιστήριο, διασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα.

Κάλυψη Υπηρεσιών 360

Ο ρόλος του Λογιστηρίου στη σύγχρονη επιχείρηση

Η καρδιά μιας επιχείρησης είναι το Λογιστήριο. Ένα άρτια οργανωμένο λογιστήριο μπορεί να συνεισφέρει  στην έγκαιρη και σωστή λήψη αποφάσεων εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Η αποδοτικότερη λειτουργία του λογιστηρίου σας, είναι απαραίτητο εργαλείο στη σύγχρονη επιχείρηση.

 • Έλεγχος εφαρμογής του φορολογικού, εργατικού, ασφαλιστικού και εμπορικού Δικαίου.
 • Έλεγχος των μηνιαίων Ισοζυγίων.
 • Έλεγχος των μηνιαίων αποτελεσμάτων και των οικονομικών δεικτών.
 • Ενημέρωση του προσωπικού του λογιστηρίου σε φορολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά θέματα.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οικονομικής και φορολογικής πολιτικής.
 • Αξιοποίηση των σχετικών Νόμων και διατάξεων για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς το Δημόσιο.
 • Συντονισμός και Έλεγχος των εργασιών τέλους χρήσης.
 • Κλείσιμο, σύνταξη Ισολογισμού και διάθεση Αποτελεσμάτων.
 • Συμπλήρωση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικού Προσώπου.
 • Σύνταξη προσαρτήματος και πρακτικών των διοικητικών οργάνων που συνδέονται με τον Ισολογισμό.
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών για ελέγχους και σημαντικά θέματα, των οποίων η επίλυση απαιτεί την επικοινωνία και την προσωπική παρουσία μας.
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)

Μαζί στο μέλλον

Ο ρόλος μας ως Ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων είναι να βρισκόμαστε  δίπλα στον επιχειρηματία, στη κοινωνία ώστε να προωθούμε την ανάπτυξη και το “επιχειρείν” με σημαντική βελτίωση στην ταυτότητα της επιχείρησης.

Η συνεργασία μας εμπεριέχει οφέλη μέσα από την Προσωπική Οικονομική Συμβουλή. Γιατί η συμβουλή δεν έχει έννοια αν δεν συνοδεύεται από την αποτελεσματική λύση για μια προοπτική που θα μας οδηγήσει μαζί στο μέλλον!

 

Επικοινώνησε μαζί μας

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.