Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον Ξενοδοχειακό Τομέα

Η ΒSS δημιούργησε τον τομέα «Hotel Quality Consulting»,  με σκοπό στην παροχή ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και λύσεων στον Ξενοδοχειακό κλάδο:

 • Επενδυτικά Σχέδια & Επιδοτήσεις (Αναπτυξιακός Νόμος &  Προγράμματα ΕΣΠΑ).
 • Aναδιάρθρωση Δανεισμού.
 • Άντληση Δανειακών & Επενδυτικών Κεφαλαίων.
 • Εξωτερική Οικονομική Διεύθυνση.
 • Εξωδικαστικός Συμβιβασμός.
 • Oργανωτικά Διαχειριστικά Συστήματα – Ανάπτυξη & εφαρμογή
  Οργανωτική δομή (οργανόγραμμα, περιγραφές θέσεων εργασίας, γραπτές διαδικασίες λειτουργίας)
  • ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας
  • ISO 14001, Green Globe/ Green Key – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • HACCP / ISO 22000 – Διαχείριση Ασφάλειας στα Τρόφιμα
  • OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 – Σύστημα για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία
  • ISO 10002 – Διαχείριση Παράπονων Πελατών
  • ISO 26000 – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • ISO 27001- Ασφάλεια δεδομένων και πληροφοριών
 • GDPR – Μελέτη και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας δεδομένων κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό General Data Protection Regulation
 • Κοστολόγηση
 • Υπηρεσίες διαχείρισης & ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Project Management
 • Οn Line Marketing

BSS έχει επίσης την διαχείριση ως Σύμβουλος Επενδυτικών Σχεδίων άνω των € 100.000.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.