Ο αναπτυξιακός νόμος είναι το κορυφαίο αναπτυξιακό εργαλείο της οικονομίας μας. Αφορά σημαντικές επενδύσεις σε όλους τους τομείς και συνήθως με μέγεθος που δε δύναται να καλυφθεί μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Με την αναμενόμενη εισροή των νέων 72 δις κεφαλαίων, αλλά και με την προοπτική που έχει η χώρα μας, ο αναπτυξιακός νόμος καθίσταται το στρατηγικό εργαλείο σε εμάς στην BSS για να οδηγήσουμε όλο και περισσότερους πελάτες μας στην νέα εποχή της ευημερίας και της προκοπής.

Αφορά τους περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και αποδίδει ενισχύσει με μορφή:

 • Επιχορήγησης
 • Φοροαπαλλαγών
 • Ενίσχυσης μισθωμάτων leasing
 • Επιδότησης μισθολογικού κόστους
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις με συνδυασμό των ανωτέρω.

Ενενδύουμε σε κτιριακές εγκαταστάσεις, σε καινούργιο εξοπλισμό, σε μελέτες πιστοποιήσεις σε ανταγωνιστικά εργαλεία και καινοτόμα προϊόντα. Αποσκοπούμε στην βελτίωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας του πελάτη και κατ’ επέκταση της ελληνικής οικονομίας.

Η ακρίβεια, η γνώση και η εμπειρία καθίστανται στον κλάδο αυτό του πυλώνα ανάπτυξης, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα ποσά που διακυβεύονται είναι τεράστια και τα λάθη απαγορεύονται. Απαιτείται επίσης γνώση των ευρωπαϊκών μηχανισμών, καλή επαφή με την επιχειρηματικότητα, άριστη συνεργασία με τη διοίκηση και τα οικονομικά τμήματα των επιχειρήσεων και ευελιξία.

Με την BSS στη διαδικασία υποβολής προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ, έχετε σύμμαχο την:

 • Ολιστική προσέγγιση με την κάλυψη των αναγκών υποβολής, χρηματοδότησης, λογιστικής αποτύπωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Εγκρισιμότητα 100%!
 • Δυνατότητα ανάληψης του έργου ως project manager
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπειρία
 • Άριστη συνεργασία με πιστωτές και φορείς
 • Συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Ταχύτητα
 • Ευελιξία
 • Αποτελεσματικότητα

Μαζί στο μέλλον, μαζί στην ανάπτυξη σας.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.