Στην BSS σας εξασφαλίζουμε πρόσβαση σε δεκάδες Επενδυτικά Ταμεία, που αποτελούν μία -νεοεισερχόμενη στην ελληνική οικονομία- σημαντική πηγή κεφαλαίων και σας παρέχουμε ένα σύνολο εξειδικευμένων, συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Με την BSS αξιοποιείτε για την Επιχείρησή σας τα κυρίαρχα επενδυτικά εργαλεία του αύριο!

Επενδυτικά Κεφάλαια | Funds

Η αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων (Funds) είναι μια συνήθης διαδικασία στο εξωτερικό, ενώ όλο και περισσότερο τα τελευταία έτη εισέρχεται στην ελληνική επιχειρηματική ζωή. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πηγή κεφαλαίων ιδιαίτερα χρήσιμη, η οποία λειτουργεί παράλληλα με άλλες μορφές χρηματοδοτήσεων. Σταδιακά αναμένεται η βαρύτητα αυτής της μορφής χρηματοδότησης να αυξηθεί έναντι του συντελεστή στάθμισης πιο παραδοσιακών μορφών όπως ενδεικτικά ο Τραπεζικός δανεισμός.

Η Ελλάδα εξέρχεται μιας μακράς περιόδου ενδοσκόπησης και δυσκολιών και αποτελεί καθήκον μας να οραματιστούμε με τους πελάτες μας το αναπτυξιακό μέλλον το οποίο αναμένεται λαμπρό! Σε αυτή την κατεύθυνση η Bulding Solid Success έχει εγκαίρως διαμορφώσει συνεργασία με δεκάδες επενδυτικά ταμεία και έχει δομήσει έναν διακριτό τομέα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης.

Υποστηρίζουμε ολιστικά τους πελάτες μας και σε αυτόν τον τομέα

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Η BuIlding Solid Success παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της αναζήτησης και ολοκλήρωσης εξαγορών για πελάτες μας. Μπορούμε να λειτουργήσουμε συμβουλευτικά τόσο για πελάτες μας που επιδιώκουν εξαγορά, όσο και για πελάτες μας που δέχονται πρόταση εξαγοράς. Σημαντικό ενδεχόμενο λόγω και των φοροαπαλλαγών η συγχώνευση.


Η υποστήριξή μας είναι ολιστική και περιλαμβάνει φορολογική, λογιστική και νομική υποστήριξη.

Για πελάτες μας που επιδιώκουν εξαγορές προβαίνουμε στα κάτωθι βήματα:

 1. Διερεύνηση αγοράς
 2. Σε συνεργασία με τον πελάτη μας, επιλογή στόχων
 3. Αναζήτηση οικονομικών στοιχείων για τους πελάτες – στόχους και συνοπτική αξιολόγηση
 4. Πλήρη αποτίμηση για εκείνους που ο πελάτης μας θα επιλέξει
 5. Αρχική επαφή με τον πελάτη – στόχο
 6. Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τις διαπραγματεύσεις.
 7. Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διαδικασία υλοποίησης της συμφωνίας

Για πελάτες μας που γίνονται στόχοι εξαγορών προβαίνουμε στα κάτωθι βήματα:

 1. Αποτίμηση
 2. Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τις διαπραγματεύσεις
 3. Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διαδικασία υλοποίησης της συμφωνίας

ΜΑΖΙ απολαμβάνουμε ένα νέο και υγιές επιχειρηματικό ξεκίνημα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.