Το ΕΣΠΑ, αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα σημαντικότερα Αναπτυξιακά Εργαλεία, για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Μέσα στην κρίση, έδωσε και συνεχίζει να δίνει με νέους, δυναμικούς κύκλους προγραμμάτων, πολύτιμη βοήθεια χρηματοδότησης.

Εμείς στη BSS, καταφέραμε να απορροφήσουμε για τους πελάτες μας μεγάλα κονδύλια ΕΣΠΑ. Μέσω των καλά οργανωμένων διαδικασιών, που διαθέτουμε καλύψαμε σχεδόν όλο το φάσμα των κλάδων επιχειρηματικής δραστηριότητας, στηρίξαμε με αποτελεσματικότητα τον εκσυγχρονισμό πολλών επιχειρήσεων, με εγκρισιμότητα 97%, παρά τα όποια προβλήματα και το δυσμενές περιβάλλον της αγοράς

Πως ένα ΕΣΠΑ είναι πετυχημένο;

Η διαδικασία υποβολής μιας αίτησης ΕΣΠΑ, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ένας κρίσιμος παράγοντας, είναι η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος. Η δική μας καθοδήγηση ως έμπειροι σύμβουλοι, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας.

Η εταιρεία μας, καλείται να συνθέσει μια άρτια πρόταση, τόσο με τους όρους του ΕΣΠΑ, όσο με τους όρους των πραγματικών αναγκών της επιχείρησης για να ωφεληθεί πραγματικά στο μέλλον. Σε όλη τη διαδρομή από την συγγραφή της αίτησης, μέχρι και την επιδότηση του τελευταίου ευρώ της επένδυσης απ το ΕΣΠΑ, είμαστε πλάι στον επιχειρηματία, προσέχοντας τα κρίσιμα σημεία, όπως:

 • Την αναλυτική προσέγγιση των προϋποθέσεων και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης κατά τον σχεδιασμό της αίτησης
 • Την προ-αξιολόγηση της αίτησης, ώστε με ασφάλεια να διεκδικήσουμε τα κεφάλαια
 • Την καλή οργάνωση του φακέλου αίτησης, που να εξασφαλίζει την ορθότητα και την πληρότητα της
 • Την άρτια διαχείριση του εγκεκριμένου έργου, με συστηματική

Για εμάς στη BSS, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό για μια επιτυχημένη πρόταση ΕΣΠΑ, είναι ο ρεαλισμός της. Να εναρμονίζεται δηλαδή, με τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης και να μην είναι απλά μια ευκαιριακή μορφή χρηματοδότησης για δαπάνες, που πιθανά να μην τις χρειάζεται.

Με την BSS στη διαδικασία υποβολής προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ, έχετε σύμμαχο την:

 • Ολιστική προσέγγιση με την κάλυψη των αναγκών υποβολής, χρηματοδότησης, λογιστικής αποτύπωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Εγκρισιμότητα 97%
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπειρία
 • Άριστη συνεργασία με πιστωτές και φορείς
 • Συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Ταχύτητα
 • Ευελιξία
 • Αποτελεσματικότητα

Μαζί στο μέλλον, μαζί στην ανάπτυξη σας.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.