Ευρύς τομέας ρύθμισης δανείων, κόκκινων ή μη, είναι τα δάνεια των νοικοκυριών.

Στην BSS, επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε μια ισότιμη σχέση συνεργασίας με τα πιστωτικά ιδρύματα, φροντίζοντας να εξελισσόμαστε και να προσαρμοζόμαστε στις πολλές αλλαγές, που επιτελέστηκαν στον τραπεζικό κλάδο τα τελευταία 12 έτη. Προσπαθήσαμε και πετύχαμε να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας, προασπιζόμενοι τα συμφέροντα των πελατών μας, χτίζοντας παράλληλα μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τις Τράπεζες.

Αυτό, λειτουργεί με πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα για τους πελάτες μας, αφού μέσω της BSS, έχουν ταυτόχρονα επαφή με το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων και το σύνολο των προϊόντων ρύθμισης οφειλών. Παράλληλα, ο εξειδικευμένος σύμβουλος της BSS, θα τους αναλύσει τις προϋποθέσεις, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε δυνατότητας ρύθμισης και θα συμβάλει στην ορθή επιλογή.

Μετά από αυτό το στάδιο, ο πελάτης μας θα περάσει στο επόμενο, στο τμήμα αναλύσεών μας, το οποίο θα φροντίσει να παρουσιάσει τα οικονομικά δεδομένα στους πιστωτές και να διαμορφώσει αίτημα ρύθμισης, με τον κατάλληλο τρόπο, για να μεγιστοποιήσει την πιθανότητα έγκρισης και να πετύχει την καλύτερη εφικτή λύση.

Η διαδικασία αυτή, είναι μεν σύνθετη, αλλά για εμάς στην BSS, που διαχειριζόμαστε ετήσιες χρηματοδοτήσεις άνω του 1,5 δις είναι μια καθημερινότητα.

Στην ΒSS-Business Solid Success, έχουμε οργανωμένο τμήμα για τα δάνεια νοικοκυριών.

Μιλάμε με απλή γλώσσα και ορίζουμε μαζί αυτό που μπορεί να συμβεί, ώστε με ασφάλεια και σοβαρότητα να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λύση.

Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα εξυπηρέτησης δανείων ιδιωτών, καταναλωτικών, επισκευαστικών, στεγαστικών, πιστωτικών καρτών με μεγάλη συνέπεια και επιτυχία.

Παράλληλα σε σύνθετες περιπτώσεις και μετά την ενσωμάτωση του Νόμου Κατσέλη στον νέο συνολικό νόμο αναδιαρθρώσεων 4738/2020, έχουμε την δυνατότητα να υποστηρίξουμε ολιστικά τον πελάτη μας μέσω του πυλώνα υπηρεσιών Αναδιαρθρώσεις.

Η δυνατότητα διαπραγμάτευσης μέσω ενός οργανισμού που διαχειρίζεται κεφάλαια άνω του 1,5 δις προφανώς πολλαπλασιάζεται υπέρ των πελατών μας.

Με την BSS έχετε σύμμαχο την:

  • Άριστη συνεργασία με τους πιστωτές
  • Την γνώση των προϊόντων και των δυνατοτήτων τους
  • Την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση
  • Την ολιστική προσέγγιση, ανάγνωση αναγκών, επεξεργασία προϊόντων ρύθμισης, επιλογή του κατάλληλου, προετοιμασία αιτήματος, υποβολή, διαπραγμάτευση
  • Την ταχύτητα και αμεσότητα των ενεργειών
  • Την τεχνογνωσία και εμπειρία
  • Την δυναμική του διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.