Στην ΒSSBusiness Solid Success, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο και διαθέτουμε πολύ σημαντική εμπειρία διαπραγμάτευσης με όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα, στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων και ιδιωτών, έχοντας σχετική εμπειρία από το 2003.

Σε συνεργασία με τον πελάτη, σχεδιάζουμε την πρόταση ρύθμισης, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, στη δομή του δανεισμού, στο πιστωτικό ίδρυμα, στο πλέγμα υφιστάμενων εξασφαλίσεων, αλλά και στο πλέγμα των υπαρχόντων πρόσθετων εξασφαλίσεων.

Κινούμαστε με γνώμονα την αποσυμφόρηση της επιχείρησης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα με την εύρεση βιώσιμων λύσεων.  Στόχος, η ρευστότητα.  Αναλαμβάνουμε το δύσκολο έργο της διαπραγμάτευσης με τα Τραπεζικά Ιδρύματα και επιδιώκουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μας ενδιαφέρει το πρακτικό αποτέλεσμα και όχι η θεωρητική προσέγγιση. Είναι στη φιλοσοφία της «BSS», να αγωνίζεται στην πράξη μαζί με τον πελάτη της για την επίτευξη συγκεκριμένου και μετρήσιμου έργου.

Στο συγκεκριμένο τομέα, επιτυγχάνεται σημαντικό έργο, είτε με τη μετατροπή βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων σε μακροπρόθεσμα δάνεια, ή με τροποποίηση / βελτίωση όρων ή προγραμμάτων αποπληρωμής προς την κατεύθυνση διευκόλυνσης του οφειλέτη.

Διευκόλυνση για εμάς στη «BSS», σημαίνει ανάλογα με την περίπτωση, στόχευση σε:

  • Μείωση δόσεων για ένα διάστημα.
  • Κεφαλαιοποίηση καθυστερημένων δόσεων.
  • Καταβολή μόνο τόκων για ένα διάστημα.
  • Περιορισμό για ένα διάστημα κάθε καταβολής, ακόμα και τόκων με κεφαλαιοποίηση αυτών.
  • Μείωση κόστους
  • Διαγραφή – κούρεμα αδικαιολόγητων τόκων

Το έργο μας δε σταματά με την επίτευξη της έγκρισης ρύθμισης, δεδομένου ότι πρόκειται για μία διαδικασία που απαιτεί συχνές παρεμβάσεις.

Τολμούμε να πούμε, ότι στον τομέα της διαχείρισης και της αναδιάρθρωσης δανείων, αλλά και του δανεισμού, έχουμε τις σημαντικότερες επιτυχίες στον κλάδο μας, όντας μια επιχείρηση με μεγάλη εμπειρία.

Προσδοκούμε, όπως και σε όλους τους τομείς, να παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα και στα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων πελατών μας.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.