Πτωχευτική Διαδικασία βάσει Νόμου 4738/2020 – Δεύτερη Ευκαιρία

Παρατηρήθηκε ότι, ακόμη και μακροπρόθεσμα στη χώρα μας, όσοι αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, μπορεί να βρεθεί ένας ομαλός τρόπος διευθέτησης, τόσο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει «υπό προϋποθέσεις» βιωσιμότητα, όσο και σε εκείνες όπου δεν υπάρχει. Αυτό απαιτεί, μεθοδική τακτική και μια νέα πορεία την οποία, θα χαράξουμε μαζί ως συνοδοιπόροι.

Μια σειρά από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα, από καιρό αναζητούσαν μάταια έναν τρόπο να διακόψουν την λειτουργία τους, χωρίς τα χρέη και η στάμπα της αποτυχίας να τους ακολουθεί για μια ζωή.

Η νέα διαδικασία πτώχευσης, δίνει την δυνατότητα σε εκείνες τις επιχειρηματικές μονάδες, ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που σε κανένα σενάριο, δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα να την διακόψουν, χωρίς τα χρέη να αυξάνονται συνεχώς.

Με ομαλό τρόπο, δίνεται ένα τέλος στις οφειλές, διαγράφονται οι λοιπές και μπορεί μετά από ένα διάστημα 1 έως 3 έτη να λειτουργήσει το ίδιο ΑΦΜ, χωρίς καμία δέσμευση και χωρίς οι φορείς της επιχείρησης να είναι εγκλωβισμένοι για την υπόλοιπη επιχειρηματική τους ζωή, με δυσμενή στοιχεία.

Τη νέα διαδικασία θα την χαρακτηρίζαμε ομαλή αποδέσμευση από το πρόβλημα.

Η πτωχευτική διαδικασία είναι σύνθετη και χρειάζεται τεχνογνωσία σε επίπεδο λογιστικό, συμβουλευτικό, ορκωτών ελεγκτών και νομικό.

Με την BSS έχετε σύμμαχο την:

  • Ολιστική προσέγγιση με τους τομείς μας λογιστικής, ορκωτών ελεγκτών, συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης
  • Τεχνογνωσία
  • Εμπειρία
  • Άριστη συνεργασία με πιστωτές
  • Συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων
  • Ψυχραιμία
  • Αποφασιστικότητα
  • Σθεναρή υποστήριξη των πελατών

Εν συναίσθηση, στοιχείο απόλυτα απαραίτητο στις διαπραγματεύσεις

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.