Ο νέος εξωδικαστικός συμβιβασμός με βάσει το Νόμο 4738/2020

Πλέον ο εξωδικαστικός συμβιβασμός είναι το γνώριμο και σταθερότερο εργαλείο ρύθμισης οφειλών ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις. Το εργαλείο αυτό διαρκώς εξελίχθηκε βελτιούμενο και απόκτησε την τελική του μορφή εντασσόμενο στο νέο νόμο αναδιαρθρώσεων.

Τα προβλήματα της προηγούμενης διαδικασίας, μελετήθηκαν και έγινε προσπάθεια θετικών προσαρμογών στην λογική μια σύντομης σε χρονικό διάστημα και χωρίς δικαστικές διαμάχες ανεύρεσης ρύθμισης.

Εφεξής, στην διαδικασία υπάγονται οι οφειλές μέχρι και την ημέρα κατάθεσης του αιτήματος. Αναφερόμαστε σε οφειλές σε Τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, δημόσιους φορείς, προμηθευτές. Κάθε είδους οφειλή σε μια συνολική προσπάθεια λύσης.

Η διαδικασία τώρα γίνεται όλο και πιο γνώριμη και τα αποτελέσματα βελτιώνονται συνεχώς. Η επιχείρησή μας, έχει τεράστια εμπειρία με περισσότερες από 900 υποθέσεις στο προηγούμενο καθεστώς και 78% επιτυχία.

Η υπαγωγή των οφειλών έως και την ημέρα υποβολής, είναι προς την θετική κατεύθυνση, αφού δεν θα δημιουργούνται νέες οφειλές στο μεσοδιάστημα χωρίς διευθέτηση. Αντίθετα, η κάθε επιχείρηση θα μπορεί να κάνει το επιχειρηματικό της σχέδιο, με καθαρότητα δεδομένων.

Παράλληλα, οι οφειλές σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, μπορεί να ρυθμιστούν σε έως και 240 δόσεις. Στους λοιπούς δε πιστωτές, δεν υπάρχει χρονικό όριο. Η νέα διαδικασία έχει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

 • Υπαγωγή όλων των οφειλών σε ρύθμιση και όχι μόνο των οφειλών σε δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
 • Δυνατότητα διαγραφής ακόμα και κεφαλαίου για οφειλές σε τράπεζες, σε προμηθευτές και σε δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
 • Προστασία εν μέσω διαδικασίας.
 • Η διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων είναι ανεξάρτητη της διάρκειας της ρύθμισης.

Μπορούμε με αυξανόμενες πιθανότητες, να ρυθμίσουμε οφειλές χωρίς εμπλοκή νομικών ενεργειών! Το φάσμα λύσεων είναι ευρύ. Η εμπειρία μας πολύ μεγάλη. Μέσα από μια οργανωμένη, συνετή και συνεπή προσπάθεια, μπορείτε να βρείτε την καλύτερη δυνατή λύση, αντιμετωπίζοντας οριστικά το μεγαλύτερο σας πρόβλημα. Τις οφειλές.

Γιατί με την BSS, έχετε σύμμαχο την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη, στοιχεία απόλυτα απαραίτητα στις πολύπλοκες διαπραγματεύσεις !

 • Ολιστική προσέγγιση με τους τομείς μας λογιστικής, ορκωτών ελεγκτών, συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπειρία περισσότερων από 900 περιπτώσεων
 • Άριστη συνεργασία με πιστωτές
 • Συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Ψυχραιμία
 • Αποφασιστικότητα
 • Σθεναρή υποστήριξη των πελατών
 • Εν συναίσθηση, στοιχείο απόλυτα απαραίτητο στις διαπραγματεύσεις

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.