Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος ΤτΕ, τον Μάρτιο του 2020 το ύψος των κόκκινων δανείων ανέρχεται στο ποσό των 60,9 δις, παρά τις πωλήσεις δανείων σε επενδυτικά ταμεία.

Σύμφωνα δε με πρόσφατη δήλωση του υπουργείου οικονομικών αναμένεται αύξηση των κόκκινων δανείων κατά 8 – 10 δις.

Το μέγεθος των οφειλών μόνο σε τραπεζικά ιδρύματα, προσδιορίζεται στα 70 δις. Σε αυτά τα ποσά πρέπει να προσθέσουμε τις οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και στους προμηθευτές. 

Η πανδημία ανέκοψε την πορεία ανάπτυξης, επέτεινε τα προβλήματα, οδήγησε σε ύφεση 8,3% το 2020 ενώ και το πρώτο εξάμηνο του 2021 αναμένεται ασθενές με τάσεις ανάκαμψης από το νέο εξάμηνο του έτους αναμένοντας μια ασθενή ανάπτυξη φέτος της τάξεως του 1,5-2,5%.

Στην χώρα έχει συμβεί η μεγαλύτερη παγκοσμίως πτώση ΑΕΠ τα τελευταία 12 έτη. Λογικό είναι μια πανδημία σε μια τόσο ασθενή οικονομία να επιβάλει την σφραγίδα της. Παρόλα αυτή η ίδια η τεράστια πτώση που έχει προηγηθεί είναι και η ελπίδα για μια σημαντική ανάκαμψη από το 2022.

Ο νόμος 4738/2020 είναι μια απόπειρα εκσυγχρονισμού της διαδικασίας αναδιάρθρωσης προσαρμοζόμενος σε κοινοτική οδηγία ώστε πλέον:

 • Να υπάρχει μια μοναδική διαδικασία ρύθμισης χρεών.
 • Περιλαμβάνει τρεις εναλλακτικές:
 1. Εξωδικαστικό συμβιβασμό – Άρα ρύθμιση χωρίς δικαστικές ενέργειες.
 2. Προ πτωχευτική διαδικασία.
 3. Πτώχευση αλλά με δεύτερη ευκαιρία δραστηριοποίησης.

Γιατί δημιουργήθηκε;

Αφενός ως υποχρέωση προσαρμογής σε κοινοτική οδηγία αφετέρου επειδή οι έως σήμερα προσπάθειες δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Πρόκειται για μια σύγχρονη διαδικασία που είναι κοινή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο νόμος έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Ενσωματώνει όλα τα είδη των ρυθμίσεων για να αποφεύγεται η πανσπερμία εργαλείων που τελικά είναι αντιπαραγωγική.
 • Δίνει τη δυνατότητα διευθέτησης όλων των οφειλών μέχρι και την ημέρα υποβολής. Οφειλές σε δημόσιο, σε ασφαλιστικά ταμεία, σε τράπεζες, σε επενδυτικά ταμεία, σε προμηθευτές. Η διευθέτηση έχει το δικαίωμα διαγραφής ακόμα και κεφαλαίου σε όλους τους πιστωτές – και το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, και της ρύθμισης των οφειλών σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία έως και 240 δόσεις. Στους λοιπούς πιστωτές χωρίς χρονικό περιορισμό.
 • Οι προσαυξήσεις, τα πρόστιμα και οι τόκοι υπερημερίας, διαγράφονται εκ των προτέρων
 • Έχει στενά χρονικά περιθώρια ώστε να μην αξιοποιείται παρελκυστικά από κανέναν είτε δανειολήπτη είτε πιστωτή.
 • Δίνει λύση ακόμη και για επιχειρήσεις που δεν έχουν ελπίδα βιωσιμότητας μέσω της ρευστοποίησης της περιουσίας και της διαγραφής των λοιπών με δικαίωμα λειτουργίας με το ίδιο ΑΦΜ μετά από 1 ή 3 έτη.

Άρα μπορείς,

 • να ρυθμίσεις σε πολλές δόσεις,
 • να ρυθμίσεις σε πολλές δόσεις και με διαγραφή ακόμη και κεφαλαίου ή
 • να σταματήσεις την συγκεκριμένη δραστηριότητα εκκαθαρίζοντας και έχοντας το δικαίωμα για νέα δραστηριότητα σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Επίσης είναι ο νόμος όλων, ιδιωτών, ελεύθερων επαγγελματιών, επιχειρήσεων που έχουν οφειλές από την μικρότερη έως την μεγαλύτερη.

Επομένως φαίνεται να είναι μια απλή διαδικασία;

ΟΧΙ και αυτό είναι το μοναδικό μειονέκτημα ή πλεονέκτημα του. Πλεονέκτημα για όσους είναι αποφασισμένοι να πετύχουν.

Επειδή ακριβώς έχει να κάνει και με νομικές ευθύνες οφειλετών ή πιστούχων θα πρέπει η διαδικασία να τηρείται με επιμέλεια και με μεγάλη τεχνογνωσία.

Ποια είναι τα ιδιαίτερα στοιχεία;  Τι πρέπει να κάνει κανείς για να μεγιστοποιήσει την πιθανότητα επιτυχίας; 

 1. Θα πρέπει να έχεις ορθά λογιστικά στοιχεία. Συνήθως λόγω των πολλών θεμάτων των επιχειρήσεων τα προηγούμενα έτη προκύπτουν λογιστικά θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Παράδειγμα πως θα πετύχεις μια διαγραφή κεφαλαίου σε εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία αν εμφανίζεις ταμείο ή απολήψεις φορέων ή ανύπαρκτες απαιτήσεις ή αποθέματα;
 2. Δεν μπορείς να αιτείσαι σε ρύθμιση ποσά μικρότερα από εκείνα που δικαιούνται οι πιστωτές σε περίπτωση που σταματήσει η δραστηριότητα. Άρα απαιτείται καλή αξιολόγηση όλων των περιουσιακών δεδομένων και μελέτη ρευστοποίησης.
 3. Κατόπιν πρέπει να επιμερίσεις τα αποτελέσματα της ρευστοποιήσιμης περιουσίας ορθά ανάμεσα σε πληθώρα πιστωτών, ανέγγυων ή με εγγυήσεις, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες ανάλογα με τα βάρη και προμηθευτές. Σωστά και στο € αφού το παραμικρό λάθος μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία.
 4. Μετά πρέπει να κάνεις ένα επιχειρηματικό σχέδιο που να αξιολογείται από τους πιστωτές ως φερέγγυο. Έχει μεγάλη σημασία ποιος υπογράφει αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο, ώστε να προσδώσει την κατάλληλη εμπιστοσύνη και ασφάλεια σε όσους προσυπογράψουν την όποια ρύθμιση.
 5. Ανάλογα με τα μεγέθη απαιτείται το συγκεκριμένο σχέδιο να περάσει και από την κρίση και υπογραφή ορκωτού ελεγκτή.
 6. Πριν υποβάλετε, θα πρέπει να έρθετε σε συζήτηση με πιστωτές και ιδίως τράπεζες ώστε να διασφαλίσετε την σύμφωνη γνώμη του 60%.
 7. Τέλος να υποβάλλετε χωρίς σφάλματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να
 8. Λάβετε κατάλληλη νομική υποστήριξη ώστε να ολοκληρωθεί και το τυπικό της διαδικασίας.
 9. Κυρίως να έχετε ορθή οικονομική διεύθυνση μετά την επιτυχία της προσπάθειας ώστε να διασφαλίσετε ότι δεν θα έχετε πρόβλημα στο μέλλον.

Έχουμε λοιπόν και λέμε. Ανάγκη υποστήριξης σε πολλά αντικείμενα – λογιστική + φοροτεχνική + συμβουλευτική + ορκωτού + διαμεσολαβητή με τράπεζες – νομικό τμήμα.

Θα πρέπει να μην μας αγχώνει η παραπάνω παράθεση, αλλά να μας φέρει ενώπιον της ευθύνης μας έναντι της προσπάθειας.

Είναι η τελευταία προσπάθεια για μια:

 • Ρύθμιση ή
 • Μετατροπή μη βιώσιμων οφειλών σε βιώσιμες
 • Διαγραφή οφειλών
 • Απόσυρση από ένα πρόβλημα με δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας

Επομένως οφείλουμε σε εμάς να την κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο και με την μέγιστη της επιμέλειας και προσοχής.

Ποια είναι η στρατηγική διαφορά για να επιλέξετε την BSS:

Ολιστική προσέγγιση

 1. Δυνατότητα λογιστικής και φορολογικής αναμόρφωσης κάθε είδους λογιστικής κατάστασης.
 2. Εκτίμηση ρευστοποιήσιμης αξίας περιουσίας.
 3. Διανομή της ρευστοποιήσιμης αξίας.
 4. Επιχειρηματικά σχέδια απολύτως αποδεκτά από τους πιστωτές. Αξιοπιστία και φερεγγυότητα.
 5. Διαδικασία υπογραφής από ορκωτό ελεγκτή.
 6. Άριστη σχέση με τα πιστωτικά ιδρύματα διαχειριζόμενη ετησίως χρηματοδοτήσεις άνω του 1,5 δις.
 7. Εξειδικευμένα στελέχη στην υποβολή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
 8. Νομική υποστήριξη.
 9. Βασικός τομέας δράσης της η οικονομική διεύθυνση επιχειρήσεων.

 Εμπειρία

 1. 22 έτη λειτουργίας
 2. Ισχυρό Brand
 3. Άνω των 1.000 επιχειρηματικών σχεδίων ετησίως
 4. Διαχείριση τραπεζικών δανείων άνω του 1,5 δις ετησίως
 5. 1.112 υποθέσεις αναδιάρθρωσης έως σήμερα

 

Φερεγγυότητα και ειλικρίνεια

 1. Πιστοποιημένη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFQM για την αριστεία στην επιχειρηματική της δράση.
 2. Πιστοποιημένη κατά ISO 9001 & ISO 27001
 3. Τρία χρυσά και ένα ασημένιο βραβείο στα Accounting Awards 2020 ένα εκ των οποίων στην διαδικασία αναδιάρθρωσης.
 4. Μέλος του Συνδέσμου Συμβούλων επιχειρήσεων
 5. Ο κ. Ευστάθιος Λιακόπουλος διατελεί Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων

Με την BSS έχετε σύμμαχο την:

 • Ολιστική προσέγγιση με τους τομείς λογιστικής, ορκωτών ελεγκτών, συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπειρία περισσότερων από 1.000 περιπτώσεων
 • Άριστη συνεργασία με πιστωτές
 • Συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Ψυχραιμία
 • Αποφασιστικότητα
 • Σθεναρή υποστήριξη των πελατών
 • Εν συναίσθηση, στοιχείο απόλυτα απαραίτητο στις διαπραγματεύσεις

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.