Η αποφασιστικότητά μας και ο στόχος μας για μια βιώσιμη και υγιή Ελληνική επιχειρηματικότητα, μας τοποθετεί αναπόφευκτα ως την κυρίαρχη εταιρεία, στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης οφειλών για Επιχειρήσεις – Ελεύθερους Επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα.

Τα εργαλεία είναι πολλά, με κυρίαρχο το νέο νόμο ‘Περί Αναδιαρθρώσεων’ 4738/2020. Έχοντας μεγάλη τεχνογνωσία στις επιμέρους δυνατότητες ρύθμισης, συμμετέχουμε ενεργά στις συζητήσεις περί νομοθετικών βελτιώσεων.

Αναλαμβάνουμε ολοκληρωτικά τη διαδικασία από τον αρχικό έλεγχο οικονομικών στοιχείων, μέχρι και την επίτευξη της συμφωνίας.

Εκπονούμε μελέτη βιωσιμότητας, διαπραγματευόμαστε με τους πιστωτές, υποβάλλουμε και παρακολουθούμε την αίτηση μέχρι τέλους, σε συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη.

Αίτημα ρύθμισης

Πολλές φορές οι απλές λύσεις είναι και οι πιο συμφέρουσες

Ο νέος νόμος «Περί Αναδιαρθρώσεων» 4738/2020 έχει καθολικό χαρακτήρα, είναι «ο νόμος όλων», που προβλέπει πλέον μια μοναδική διαδικασία ρύθμισης χρεών για όλες τις οφειλές. Για πρώτη φορά, οι οφειλέτες μπορούν να διευθετήσουν συνολικά και σε έως 240 δόσεις, όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και σε έως 420 δόσεις προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Έχοντας μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία, η BSS έχει αναδειχθεί κυρίαρχη εταιρεία στη Ρύθμιση Οφειλών, αναλαμβάνοντας ολοκληρωτικά και αποτελεσματικά τη διευθέτηση από την αρχή έως το τέλος

Περισσότερα

Ο νέος εξωδικαστικός συμβιβασμός με βάσει το Νόμο 4738/2020

Μια απολύτως νέα προσέγγιση του εργαλείου.

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός διευθέτησης οφειλών αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα: ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, που έχουν οφειλές από την μικρότερη έως την μεγαλύτερη. Οι οφειλές αφορούν σε χρέη προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις Τράπεζες, ενώ προβλέπονται 3 εναλλακτικές δυνατότητες διευθέτησης:

  1. Εξωδικαστικό συμβιβασμό – Άρα ρύθμιση χωρίς δικαστικές ενέργειες
  2. Προ πτωχευτική διαδικασία
  3. Πτώχευση αλλά με δεύτερη ευκαιρία δραστηριοποίησης

Περισσότερα

Οι καλύτερες στρατηγικές για την αναδιάρθρωση της επιχείρησης σου.

Απαλλαγή από τα χρέη του παρελθόντος & νέο ξεκίνημα

Ένα επιτυχημένο πλάνο επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να «συμπαρασύρει» Τράπεζες, Δημόσιο και & Ασφαλιστικά Ταμεία στη Ρύθμιση.

Περισσότερα

ΜΑΖΙ απαλλασσόμαστε από τις οφειλές του παρελθόντος,

ΜΑΖΙ απολαμβάνουμε ένα νέο και υγιές επιχειρησιακό ξεκίνημα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.