Η αποφασιστικότητά μας και ο στόχος μας για μια βιώσιμη και υγιή ελληνική επιχειρηματικότητα μας τοποθετεί αναπόφευκτα ως την κυρίαρχη εταιρεία, στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης οφειλών για Επιχειρήσεις – Ελεύθερους Επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα. Τα εργαλεία είναι πολλά με κυρίαρχο το νέο νόμο περί αναδιαρθρώσεων 4738/2020. Έχοντας μεγάλη τεχνογνωσία στις επιμέρους δυνατότητες ρύθμισης, συμμετέχουμε ενεργά στις συζητήσεις περί νομοθετικών βελτιώσεων.

Αναλαμβάνουμε ολοκληρωτικά τη διαδικασία από τον αρχικό έλεγχο οικονομικών στοιχείων μέχρι και την επίτευξη της συμφωνίας. Εκπονούμε μελέτη βιωσιμότητας, διαπραγματευόμαστε με τους πιστωτές, υποβάλλουμε και παρακολουθούμε την αίτηση μέχρι τέλους σε συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη.

Αίτημα ρύθμισης

Πολλές φορές οι απλές λύσεις είναι και οι συμφερότερες

Η διαδικασία αίτησης ρύθμισης χωρίς την χρήση κάποιου νόμου, είτε μέσω του κώδικας της Τραπέζης της Ελλάδος, είτε απευθείας στα πιστωτικά ιδρύματα, φαντάζει μια απλή διαδικασία, αλλά για εμάς είναι η πιο πολύπλοκη και δημιουργική.

Η BSS είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές οφειλών στην ελληνική αγορά. Διαχειριζόμενοι χρηματοδοτήσεις ύψους άνω των 1,5 δις, έχει μεγάλη τριβή με τους φορείς λήψης των αποφάσεων, μεγάλη εξειδίκευση και ασφαλή αποτελεσματικότητα.

Περισσότερα

Ο νέος εξωδικαστικός συμβιβασμός με βάσει το Νόμο 4738/2020

Μια απολύτως νέα προσέγγιση του εργαλείου.

Πλέον ο εξωδικαστικός συμβιβασμός είναι το γνώριμο και σταθερότερο εργαλείο ρύθμισης οφειλών ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις. Το εργαλείο αυτό διαρκώς εξελίχθηκε βελτιούμενο και απόκτησε την τελική του μορφή εντασσόμενο στο νέο νόμο αναδιαρθρώσεων.

Τα προβλήματα της προηγούμενης διαδικασίας, μελετήθηκαν και έγινε προσπάθεια θετικών προσαρμογών στην λογική μια σύντομης σε χρονικό διάστημα και χωρίς δικαστικές διαμάχες ανεύρεσης ρύθμισης.

Περισσότερα

Προ-πτωχευτικός βάσει νόμου 4738/2020 – Δεύτερη ευκαιρία

Χρειάστηκε ένα μακρύ χρονικό διάστημα έως ότου να μπορέσει και στην χώρα μας να αποενοχοποιηθεί η αδυναμία πληρωμών και να βρεθεί ένας ομαλός τρόπος διευθέτησης τόσο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει «υπό προϋποθέσεις» βιωσιμότητα, όσο και σε εκείνες όπου δεν υπάρχει βιωσιμότητα, αλλά απαιτείται η ομαλή διακοπή και η παροχή δυνατότητας επανέναρξης.

Ο προ-πτωχευτικός, μας δίνει την δυνατότητα, να επαναφέρουμε τις οφειλές σε εκείνο το επίπεδο που η επιχείρηση να μπορεί να τις ικανοποιήσει.

Περισσότερα

Πτωχευτική διαδικασία βάσει νόμου 4738/2020 – Δεύτερη ευκαιρία

Μάθετε πως κατεβαίνουμε από την τίγρη των προβλημάτων, χωρίς εκείνη να γυρίσει να μας δαγκώσει

Χρειάστηκε ένα μακρύ χρονικό διάστημα έως ότου να μπορέσει και στην χώρα μας να από-ενοχοποιηθεί η αδυναμία πληρωμών και να βρεθεί ένας ομαλός τρόπος διευθέτησης τόσο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει «υπό προϋποθέσεις» βιωσιμότητα, όσο και σε εκείνες όπου δεν υπάρχει βιωσιμότητα, αλλά απαιτείται η ομαλή διακοπή και η παροχή δυνατότητας επανέναρξης.

Περισσότερα

Αναδιάρθρωση δανεισμού

Στην Business Solid Success παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο και διαθέτουμε πολύ σημαντική εμπειρία διαπραγμάτευσης με όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων και ιδιωτών, έχοντας σχετική εμπειρία από το 2003.

Σε συνεργασία με τον πελάτη, σχεδιάζουμε την πρόταση ρύθμισης εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, στη δομή του δανεισμού, στο πιστωτικό ίδρυμα, στο πλέγμα υφιστάμενων εξασφαλίσεων, αλλά και στο πλέγμα των υπαρχόντων πρόσθετων εξασφαλίσεων

Περισσότερα

Κόκκινα δάνεια

Θεωρούμε ότι ο τομέας των κόκκινων δανείων είναι ο πλέον σημαντικός σήμερα, αφού τα χαρακτηριζόμενα ως «κόκκινα δάνεια” αποτελούν πλέον ποσοστό άνω του 35% του συνολικού χαρτοφυλακίου των Τραπεζών.

Στην Business Solid Success, πρωτοπορώντας έχουμε εστιάσει στην κρίσιμη αυτή κατηγορία των Κόκκινων Δανείων, στην οποία υπάγονται όλες οι χρηματοδοτήσεις που παρουσιάζουν καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών.

Περισσότερα

Δάνεια νοικοκυριών

Συνήθως τα νοικοκυριά δεν έχουν ούτε εμπειρία ούτε σχέση με τα νομικά, τα τραπεζικά ή/και τα οικονομικά.

Τα νοικοκυριά έχουν ανάγκη ειλικρίνειας, σαφήνειας και υπευθυνότητας που θα τα οδηγήσει στις καλύτερες δυνατές λύσεις για τη διαχείριση των δανείων τους είτε είναι κόκκινα δάνεια είτε δεν είναι ακόμη αλλά μπορεί να εξελιχθούν σε κόκκινα δάνεια.

Περισσότερα

Οφέλη επιχειρήσεων

Τα οφέλη στην Ελληνική οικονομία για χιλιάδες επιχειρήσεις ανοίγουν το δρόμο για μια δεύτερη ευκαιρία εξυγίανσης και ανάπτυξης στο μέλλον.

Περισσότερα

Οι καλύτερες στρατηγικές για την αναδιάρθρωση της επιχείρησης σου.

Οι επιχειρήσεις σήμερα έχουν τη μεγάλη ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό» τόσο για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων όσο και για τη ρύθμιση των οφειλών τους έναντι οποιουδήποτε πιστωτή, να ξεπεράσουν την περίοδο δυσχέρειας και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις υγιούς ανάπτυξης.

Eπανάσταση στις Αναδιαρθρώσεις

Έγκαιρα μέτρα στην Ελληνική οικονομία για χιλιάδες επιχειρήσεις…

Ένα από τα εργαλεία που έχουμε στην διάθεση μας και χρησιμοποιούμε, ώστε οι Ελληνικές Επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις εξελίξεις και στις αλλαγές που συμβαίνουν σήμερα στο οικονομικό περιβάλλον είναι ο νέος Προ πτωχευτικός νόμος, η Δεύτερη ευκαιρία σε Επιχειρήσεις, Νοικοκυριά!

Λάβε έγκαιρα μέτρα εξυγίανσης & ανασυγκρότησης στην επιχείρησή σου

Μόνιμη λύση στην Ελληνική οικονομία για χιλιάδες επιχειρήσεις…

Χρειάζεσαι αναδιάρθρωση υποχρεώσεων για το Δημόσιο, τους Χρηματοπιστωτικούς φορείς, τους Προμηθευτές;

Επιχείρηση ή Φυσικό πρόσωπο

Νέο ξεκίνημα στην Ελληνική οικονομία για χιλιάδες επιχειρήσεις…

Εμείς στη ΒSS, υποστηρίζουμε επιχειρήσεις ώστε να προληφθεί η μετατροπή των απλών οφειλών τους σε ληξιπρόθεσμες, αναλαμβάνουμε σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, τη σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Βιωσιμότητας Δανειακών Υποχρεώσεωνχαράζουμε την κατάλληλη στρατηγική σε βάθος χρόνου, αναλαμβάνουμε τις διαπραγματεύσεις με τους διάφορους φορείς, οδηγούμε την επιχείρηση σε υγιή & λειτουργικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Πως μπορεί να γίνει επιτυχής μια δεύτερη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις ώστε να απαλλαγούν από τα χρέη του παρελθόντος και να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα, ακόμη και με τη συμβολή επενδυτών;

Απαλλαγή από τα χρέη του παρελθόντος νέο ξεκίνημα

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.