Ξεκινά με 200 εκατ. ευρώ το πρώτο από τα τρία ταμεία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, που αφορά τη δανειοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μετά την υπογραφή σήμερα της σχετικής συμφωνίας με τη γερμανική KfW, η οποία θα συμμετάσχει με 100 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, η σύσταση του Ταμείου Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ως νομικού προσώπου, θα έχει υλοποιηθεί το επόμενο 20ήμερο και θα παρέχει κεφάλαια στις ελληνικές τράπεζες για χρηματοδότηση ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους. Το Δημόσιο θα εισφέρει 100 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (Institution for Growth in Greece, IFG)  θα μπορεί να χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περιφερειακά έργα υποδομής με ίδια κεφάλαια, δάνεια και άλλα συνήθη χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και να συμμετέχει σε κεφάλαια επενδυτικών συμμετοχών και επενδυτικού κινδύνου.

Τρία τα υποταμεία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου

Ξεκινά με 200 εκατ. ευρώ το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο
Ειδικότερα, η νομική μορφή του Επενδυτικού Ταμείου θα είναι Umbrella Fund με τη δημιουργία αρχικά των αντίστοιχων τριών υπο-ταμείων (Sub-funds):
Χρηματοδότησης ΜΜΕ με κεφάλαια κίνησης και με δυνατότητα αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων βιώσιμων επιχειρήσεων.
Κεφαλαιουχικής συμμετοχής σε βιώσιμες ΜΜΕ με προοπτικές ανάπτυξης
Χρηματοδότησης περιφερειακών έργων υποδομής κυρίως στην περιφέρεια
Υπογραφές για τη συμμετοχή και της ΕΤΕπ την επόμενη εβδομάδα
Την προσεχή εβδομάδα αναμένεται η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για τη συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο ενώ έχει ήδη υπογραφεί αντίστοιχη συμφωνία με το Ίδρυμα Ωνάση που προβλέπει τη συμμετοχή του με κεφάλαια έως 30 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, υπάρχει ισχυρή βούληση της γαλλικής κυβέρνησης να συμμετέχει επίσης στο Επενδυτικό Ταμεμίο, μέσω του γαλλικού Ταμείου Παρακαταθηκών CDC (Caisse des Depots) ή BPI της Τράπεζας Δημοσίων Επενδύσεων (Banque des Public Investiments).

Επίσης, έχει εκφρασθεί κατ’ αρχήν ενδιαφέρον από την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι καθώς και την China Development Bank.
Ακόμη, είναι σε εξέλιξη επαφές και με άλλες επενδυτικές τράπεζες και funds για να συμμετάσχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο Ταμείο.

Πώς θα λειτουργεί το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο
Το Ταμείο θα λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και ένας από τους βασικούς του σκοπούς, σύμφωνα και με τον ιδρυτικό του νόμο, είναι η κερδοφορία και η παραγωγή αποδόσεων για τους μετόχους του. Σύμφωνα με το μέχρι στιγμής σχεδιασμό, θα παράσχει κεφάλαια αλλά και υποστήριξη – εμπειρογνωμοσύνη που θα βελτιώσει τις διαδικασίες επιλογής και την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων.

Το Ταμείο θα χρηματοδοτηθεί από τρεις τύπους κεφαλαίων, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα κονδύλια από τα ευρωπαϊκά κράτη:
Kεφάλαια από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ και τα Διαρθρωτικά ταμεία
Άμεσες χρηματοδοτήσεις ή εγγυήσεις από αναπτυξιακές τράπεζες (π.χ. KfW) και διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς (π.χ. ΕΤΕπ).
Kεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές και τοπικά/διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Οι ομάδες διαχείρισης των εργασιών του Ταμείου θα επιλεγούν με διαφανή ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από εκπροσώπους των συνιδρυτών (Ελληνική Κυβέρνηση, KFW, EIB Group, CDC/BPI, Ίδρυμα Ωνάση) και στο οποίο η ελληνική πλευρά δεν θα έχει τον έλεγχο της πλειοψηφίας.
Γ. Στουρνάρας: Βλέπουμε τα πρώτα ψήγματα ανάπτυξης
Ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας που παρέστη στην υπογραφή της συμφωνίας με τη γερμανική KfW, σημείωσε ότι μετά από τέσσερα δύσκολα χρόνια η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί και βλέπουμε τα πρώτα ψήγματα ανάπτυξης.
Αναφερόμενος στη συμφωνία με την KfW σημείωσε ότι συμβάλλει στη ρευστότητα, ενώ αποτελεί και ένδειξη εμπιστοσύνης για την ελληνική κυβέρνηση καθώς και καταλύτη για την προσέλκυση και άλλων κεφαλαίων για επενδύσεις στην ελληνική οικονομία.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.