αναδρομικοί φορολογικοί έλεγχοι

09/11/2015
Αναδρομικοί φορολογικοί έλεγχοι & δικαιολόγηση της επαύξησης περιουσίας

Το εύρος των αναδρομικών φορολογικών ελέγχων και η υποχρέωση δικαιολόγησης της επαύξησης της περιουσίας από τον ελεγχόμενο

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι αναδρομικοί έλεγχοι της εφορίας στους οποίους ο ελεγχόμενος καλείται να δικαιολογήσει αναδρομικά σε βάθος δεκαετίας, τις κινήσεις των τραπεζικών του […]