Το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης (ΤΑΑ) είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και έχει το ευεργέτημα του σταθερού επιτοκίου για μεγάλο διάστημα, στοιχείο ακόμα σημαντικότερο στην εποχή της αύξησης επιτοκίων που θα βιώσουμε. Ωστόσο η πρόσβαση στα κεφάλαια αυτά δεν είναι τόσο απλή όσο ακούγεται, αλλά είναι σίγουρα εφικτή, αναφέρει σε συνέντευξή του στο «Forbes» ο Founder & CEO της BSS, κ. Ευστάθιος Λιακόπουλος. Όπως εξηγεί ο ίδιος, η πρόσβαση αυτή απαιτεί εξειδικευμένο σύμβουλο, ικανό να παραγάγει το επιχειρηματικό εκείνο πλάνο που θα διασφαλίσει ταυτόχρονα έγκριση από τα πιστωτικά ιδρύματα και επιλεξιμότητα από το ΤΑΑ. «Στην BSS έχουμε διαμορφώσει επενδυτικό τμήμα απόλυτα εξειδικευμένο και έχουμε ήδη καταθέσει 27 προτάσεις με συνολικά αιτούμενα κεφάλαια ύψους 60 εκατ. ευρώ», σημειώνει. Αναφερόμενος στις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα φορολογικά κίνητρα, ο κ. Λιακόπουλος επισημαίνει ότι, έπειτα από πολλά έτη αδυναμίας ανεύρεσης κεφαλαίων, τώρα δημιουργούνται στη χώρα ουσιαστικά εργαλεία χρηματοδότησης, που θα φέρουν ακόμα περισσότερες επενδύσεις. Σήμερα υπάρχουν τόσα κεφάλαια και μορφές (χρηματοδότηση-επιχορήγηση), που οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν την ανησυχία αν θα βρουν κεφάλαια, αλλά τον προβληματισμό ποια είναι εκείνα που θα μεγιστοποιήσουν το όφελος για την κάθε περίπτωση. Επίσης, το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο του ΤΑΑ αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα και στόχος, σύμφωνα με τον κ. Λιακόπουλο, είναι η αύξηση του μέσου μεγέθους της πολύ μικρής, μικρής και μεσαίας επιχείρησης (ΜμΕ). Η αύξηση του μεγέθους θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην τόνωση της εξωστρέφειας, στην ανάπτυξη και στη βιωσιμότητά τους.

«ΥΠΕΡΕΚΠΤΩΣΕΙΣ» ΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της BSS, αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί χρηματοδοτικά, αναπτυξιακά εργαλεία και φορολογικά κίνητρα που είναι πολύ καλύτερα από τα αντίστοιχα κίνητρα που προσφέρονται από τον αντίστοιχο κοινοτικό μέσο όρο, καθώς και μορφές «υπερέκπτωσης» φόρων για τους επενδυτικούς αγγέλους και τις startups. Επιπλέον, ιδιαίτερα καινοτόμα φορολογικά κίνητρα δίνονται για την ανάπτυξη επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών. Ειδικότερα, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής κατά 30% από την καταβολή του φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών της νέας εταιρείας ή του συνεργαζόμενου προσώπου. Στην περίπτωση συνεργασιών φυσικών προσώπων κατ’ επάγγελμα αγροτών, η απαλλαγή αυτή ανέρχεται σε 50%! Για τις δυνατότητες αξιοποίησης των κονδυλίων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ανακοινώθηκε και το εγγυοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα χορήγησης τραπεζικών δανείων, κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας.

ΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Παρουσιάζοντας το μείγμα χρηματοδότησης, ο κ. Λιακόπουλος εξηγεί ότι σήμερα μια επένδυση μπορεί να χρηματοδοτηθεί έως 50% με δάνειο από το ΤΑΑ και τουλάχιστον 30% με τραπεζικό δάνειο και 20% με ίδια συμμετοχή. Την ίδια στιγμή, προσθέτει ο ίδιος, οι επιχορηγήσεις μιας επένδυσης, ανάλογα με την περιοχή, μπορούν να φτάσουν στο 70%! «Επομένως, συνδυαστικά μπορούμε να πετύχουμε χρηματοδότηση με πολύ χαμηλά επιτόκια, επιχορήγηση μέχρι και 70% και φοροαπαλλαγές σε βάθος τριών ετών. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσα κίνητρα για επενδύσεις». Για τον κ. Λιακόπουλο, «θα πρέπει να σκεφτούν οι επιχειρήσεις ότι, αν σήμερα δεν αξιοποιήσουν αυτά τα εργαλεία, κινδυνεύουν να μείνουν πίσω σε παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, αφού άλλες επιχειρήσεις ανταγωνίστριές τους θα το κάνουν». Και οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων είναι πολλές. Μπορούν να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις για πράσινη μετάβαση, ψηφιακό μετασχηματισμό, καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη, συγχωνεύσεις – εξαγορές – συνεργασίες και εξωστρέφεια.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Στην ερώτηση σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις για μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες, δηλαδή του τουρισμού, ο κ. Λιακόπουλος απάντησε ότι από το ΤΑΑ θα κατευθυνθεί σημαντικό μέρος των συνολικών κεφαλαίων σε διάφορα πεδία ιδιωτικών επενδύσεων. Σημαντικό μέρος θα επενδυθεί στον θεματικό τουρισμό, όπως ο ορεινός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας και ευε ξίας, ο καταδυτικός και υποβρύχιος τουρισμός, ο αγροτουρισμός και η γαστρονομία. Επίσης, ένα τμήμα θα επενδυθεί και στην προσβασιμότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες στις παραλίες.
Σύμφωνα με τον κ. Λιακόπουλο, στόχος είναι η αλλαγή του παραγωγικού τουριστικού μοντέλου, ώστε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή μιας νέας φιλοσοφίας, με άξονα τη διπλή προσαρμογή, twin transition. Δηλαδή σε μια πιο πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στα τουριστικά, το οποίο καλείται να στελεχώσει άμεσα ένα καινοτόμο τουριστικό οικοσύστημα. Μια σειρά από επενδύσεις στον τουρισμό περιλαμβάνονται στα συνολικά 55 νέα έργα, αξίας 3,35 δισ. ευρώ, τα οποία εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και βρίσκονται όλα σε πλήρη εξέλιξη, καθώς νέες εντάξεις έργων αυξάνονται διαρκώς.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ BSS

Πώς η BSS θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ενταχθούν στα επενδυτικά προγράμματα του ΤΑΑ; «Στην BSS γνωρίζουμε πολύ καλά πως τα ποσά που κινητοποιεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) είναι τόσο σημαντικά, ώστε μόνο με σωστή αξιοποίηση από εξειδικευμένους συμβούλους μπορούν να αλλάξουν την πορεία μιας επιχείρησης. Να τη θέσουν σε τροχιά δυναμικής και ανθεκτικής ανάπτυξης, να ενισχύσουν τη συνοχή και την εξωστρέφειά της, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του», υπογραμμίζει ο κ. Λιακόπουλος. Όπως εξηγεί, το Ταμείο αυτό είναι διαφορετικό σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του παρελθόντος. Θέλει πολύ καλή τεχνογνωσία, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, έμπειρα στελέχη, με βαθιά γνώση σε όλες τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς και νόμους, ώστε να μη χρειάζεται να ψάχνουν διάσπαρτες διατάξεις σε πολλά νομοσχέδια προκειμένου να συντάξουμε τον επενδυτικό φάκελο.


«Οι επιχειρήσεις ΟΦΕΙΛΟΥΝ να σκεφτούν ότι, αν σήμερα δεν αξιοποιήσουν αυτά τα εργαλεία, κινδυνεύουν να μείνουν πίσω σε παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα».


«Στην BSS», αναφέρει ο επικεφαλής της, «συστήσαμε ξεχωριστή έμπειρη Ομάδα Διοίκησης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα έργα και τις επενδύσεις μέχρι το τέλος του 2026, λόγω της λήξης του Σχεδίου. Η αξιοποίηση των πόρων πρέπει, συνεπώς, να γίνει με ταχύτητα χωρίς αστοχίες, να βελτιώσουμε αδυναμίες και να επωφεληθούμε από τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας. Στόχος μας τα κεφάλαια να διαχυθούν υγιώς σε όσο περισσότερες επιχειρήσεις, σε όλο και πιο αποδοτικά επενδυτικά σχέδια». Ο κ. Λιακόπουλος σημειώνει ότι «μέσω της συνεργασίας μας ως επενδυτικός σύμβουλος, ο πελάτης ενημερώνεται έγκαιρα, διαμορφώνεται το πλάνο δράσης εκάστου πελάτη μας για τα επόμενα 3-5 έτη και επιλέγουμε τα καλύτερα δυνατά εργαλεία, ώστε να μεγιστοποιήσουμε το όφελος. Με αυτόν τον τρόπο ο πελάτης μας γνωρίζει το πότε, το πώς και το με ποια εργαλεία θα κινηθεί. Διαμορφώνουμε μαζί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δράσης».

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.