Ανακοινώθηκε την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου η εμβληματική Δράση “Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027”. Πρόκειται για δράση στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”, του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης “Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027” ανέρχεται στο ποσό των 300 εκατ. ευρώ και αναμένεται να προκηρυχθεί τους επόμενους μήνες, σε διακριτά στάδια υποβολής ανά παρέμβαση.

Στόχος της δράσης:

H ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, για την επιτάχυνση της πράσινης, ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας, με βιώσιμες και ανθεκτικές επιχειρήσεις.

Η παραγωγικότητα, η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, έρχονται στο προσκήνιο να ενισχύσουν τον καθοριστικό ρόλο των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες κατάφεραν να αντέξουν συμβάλλοντας στην αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και την τροχιά της δυναμικής της ανάπτυξης.

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς που θα πραγματοποιήσουν συνεργατικά έργα Έρευνας & Ανάπτυξης.

Η Δράση “Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027” θα περιλαμβάνει τέσσερις παρεμβάσεις:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
 4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις που διακρίθηκαν αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ορίζοντας Ευρώπη” (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός της Αίτησης Χρηματοδότησης είναι (ενδεικτικά):

ΠαρέμβασηΜέγιστος συνολικός προϋπολογισμός Αίτησης Χρηματοδότησης
I Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις800.000€
II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς2.000.000€
III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων2.000.000€
IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσειςΣτο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.

Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» θα έχουν χρονική διάρκεια ίση με την εγκεκριμένη από το Πρόγραμμα “Horizon Europe”.

Τομείς Προτεραιότητας 2021-2027

 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Αειφόρος Ενέργεια
 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS
Επικοινωνία (bssplus.gr)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.