Στόχος

Η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων της χώρας. Το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Επιχειρώ”, του Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

 

Δικαιούχοι – Προϋπολογισμός του προγράμματος “Εξοικονομώ-Επιχειρώ”

Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (MμΕ), στους κλάδους εμπορίου-υπηρεσιών και τουρισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €200 εκατ.:

  • Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) έως 100.000 ευρώ,
  • Για τον κλάδο του Τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 50.000 € έως και 500.000 €. Η Δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως εκατό (100) κλίνες.

Στα άνω όρια δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ενημερωθείτε εδώ για τις βασικές προϋποθέσεις.

 

Ενεργειακός Στόχος

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται οι εξής:

  • μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%
  • εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%
  • αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρείς (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4122/2013.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενημερωθείτε εδώ για τις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος “Εξοικονομώ-Επιχειρώ”.

 

Ενίσχυση – Δημόσια Δαπάνη

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, έχουν ως ακολούθως:

 

Τύπος επιχείρησης \ Τύπος δαπάνηςΔαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας (ΓΑΚ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (Άρθρο 38))Υποστηρικτικές δαπάνες (De Minimis)
Μεσαίες40%40%
Μικρές και πολύ Μικρές50%

 

Βρείτε εδώ την αναλυτική προδημοσίευση του προγράμματος “Εξοικονομώ-Επιχειρώ”.

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά από έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας στη φόρμα επικοινωνίας μας!

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.