Δημοσιεύτηκε η Δράση “Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά
της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν”. Η Δράση αφορά στη στήριξη – ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου των γούνινων και συναφών ειδών που έχουν πληγεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις προς τη Ρωσία.

 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης

Yφιστάμενες και Νέες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στους κλάδους:

  • Κατασκευή δερμάτινων  / γούνινων ειδών,
  • Κατεργασία και δέψη δέρματος,
  • Κατεργασία και βαφή γουναρικών,
  • Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων / δερμάτινων ενδυμάτων / ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα και άλλων ειδών από γουνόδερμα  (εκτός από καλύμματα κεφαλιών).

 

Tι χρηματοδοτείται

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση – κατ’ αποκοπή ποσό – που ανέρχεται στο 50% του ετήσιου κόστους λειτουργίας.

Το μέγιστο δυνατό ποσό που δύναται να χορηγηθεί ανέρχεται σε 60.000€ ανά ωφελούμενη επιχείρηση.

Το κατ’ αποκοπή ποσό αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση γούνινων ειδών υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα (6) έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χρηματοδότησης της.

 

Κύριες Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην ενίσχυση επιχειρήσεων γούνινων ειδών

α) Να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ για το σύνολο εγκαταστάσεων που διαθέτουν.

β) Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2021.

γ) Να έχουν μέχρι 31.12.2021 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή ως κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος.

δ) Να εμφανίζουν εξαγωγές προς τρίτες χώρες κατά το έτος 2021 σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού κύκλου εργασιών του ιδίου έτους.

ε) Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το Α εξάμηνο του έτους 2022 σε ποσοστό τουλάχιστον 10% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του Α εξαμήνου του έτους 2019.

 

Η περίοδος υποβολών για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου των γούνινων και συναφών ειδών είναι:

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεωνΛήξη υποβολής αιτήσεων
12/10/20229/12/2022

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου των γούνινων και συναφών ειδών, από έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας στη φόρμα επικοινωνίας μας!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.