«Private business consulting»: η εξωτερική οικονομική διεύθυνση

Σήμερα η οικονομία και οι συνθήκες της αγοράς έχουν αλλάξει.

Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν αλλάξει.

Το φορολογικό πλαίσιο αλλάζει μόνιμα, δημιουργώντας προβληματισμό σε επιχειρήσεις και σε ιδιώτες.

Πολλές οι μεταβολές, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν συνεχείς περίπλοκες προκλήσεις!

Αποδεχόμενοι ότι, μεγάλο μέρος της δυσκολίας που αντιμετωπίζουμε όλοι πηγάζει από την τεράστια οικονομική κρίση, θα πρέπει να εργαστούμε στο τμήμα εκείνο της επιχειρηματικής μας δράσεως που έχει να κάνει με εγγενείς αδυναμίες.

Να αναζητήσουμε τον "κατάλληλο σύμβουλο". Αυτόν που θα αποτελέσει τον συνοδοιπόρο μας για ένα διαφορετικό παρόν και μέλλον, που θα συμβάλει μαζί με την ομάδα μας στην επίτευξη καλύτερης προοπτικής.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, μέρος ακόμα και αυτής της διαφοροποίησης, έχει να κάνει και με τη συγκυρία. Όσες επιχειρήσεις βρέθηκαν εκτεθειμένες σε μεγάλες επενδύσεις, αντιμετώπισαν και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την κρίση με μεγαλύτερη σκληρότητα, σε αντίθεση με όσες δεν είχαν κάνει μεγάλες επενδύσεις.

Ήταν όμως και είναι οι επιχειρήσεις μας οργανωμένες επαρκώς, είναι σε θέση να αναλύουν τα δεδομένα εγκαίρως, να συναγάγουν ορθά συμπεράσματα και να παράγουν ενέργειες προσαρμογής;

Είναι ο «επιχειρηματικός μας οργανισμός» ευέλικτος σε μεταβολές και προσαρμογές;

Υπάρχει η υποστήριξη στο management, δηλαδή τα εργαλεία εκείνα για να παρακολουθεί και διαμορφώνει κανείς τις στρατηγικές εξελίξεις της κάθε επιχείρησης.

Υπάρχει εκείνη η δομή ανθρώπων και συνεργιών που να δύναται με το "value for money" κόστος, να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε πρακτική εφαρμόσιμη μορφή;

Σε αυτά τα ερωτήματα και τις ανάγκες επιχειρεί να δώσει επαρκείς απαντήσεις η BSS !!!

Είμαστε πραγματικά μια διαφορετική ομάδα στελεχών. Στοχεύουμε στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, παρέχοντας τα τελευταία χρόνια και την υπηρεσία «private business consulting»!

Συνεργαζόμαστε μαζί σας, χρησιμοποιώντας δοκιμασμένες μεθόδους, που αναπτύχθηκαν μετά από χρόνια πρακτικής εμπειρίας, σε ένα πλήρες φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η BSS, πιστοποιημένη προσφάτως για την αριστεία στην επιχειρηματική της δράση, μέσω του παγκόσμιου οργανισμού EFQM, αποτελεί ένα δομημένο οργανισμό, μια ομπρέλα στελεχών και συνεργατών, ικανή να παρέχει στο πελατολόγιο της υπηρεσίες σχετικές με:

 • Στρατηγική,
 • Management,
 • Risk management,
 • Αναδιάρθρωση δραστηριότητας και λειτουργίας,
 • Λογιστική εποπτεία,
 • Φορολογικές συμβουλές,
 • Εξαγορές, απορροφήσεις και συγχωνεύσεις,
 • Αναζήτηση κεφαλαίων,
 • Τραπεζικά δάνεια,
 • Κόκκινα δάνεια,
 • Εξωδικαστικός συμβιβασμός κ.ά.

Η υπηρεσία της Εξωτερικής Οικονομικής Διεύθυνσης («private business consulting») σε σχέση με το επίπεδο και την πολυπλοκότητά της, παρέχεται σε "value for money" κόστος, απόλυτα προσιτό στην ελληνική μικρομεσαία ή ακόμα και μικρή επιχείρηση. Εξάλλου σε αυτές στρατηγικά απευθύνεται.

H BSS είναι αποφασισμένη να βοηθήσει τους πελάτες της, μέσω της εκτεταμένης επιχειρηματικής πείρας και των εξειδικευμένων Συμβούλων και Συνεργατών της, ώστε αυτοί να επωφεληθούν των αυξανόμενων ευκαιριών που παρουσιάζονται και ταυτόχρονα να ελαττώσουν τις πιθανότητες αποτυχίας της επιχείρησής τους, καθώς και της έκθεσής τους σε προσωπικό και επιχειρησιακό κίνδυνο.

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας

Θέμα (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας