Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ως πρώτη εν Ελλάδι προσπάθεια εκσυγχρονισμού διαδικασιών αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ως πρώτη εν Ελλάδι προσπάθεια εκσυγχρονισμού διαδικασιών αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων Είναι γνωστό σε όλους όσους έχουν ασχοληθεί με την πτωχευτική διαδικασία στην Ελλάδα ότι οι «εφαρμοσμένες» σχετικές διαδικασίες «εξυγίανσης» ή παλαιότερα  «συνδιαλλαγής» είχαν αποτύχει να επιτελέσουν το σκοπό τους για πολλούς λόγους. Καταρχήν επρόκειτο για λύσεις που απαιτούσαν την δικαστική οδό με ό,τι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ως πρώτη εν Ελλάδι προσπάθεια εκσυγχρονισμού διαδικασιών αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.